Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  .

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΕΜΠΤΗ-ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

Αβραάμ Σαλασίδης

84b8e-agia2bsofia2bedited

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.

Ἡ ἁγία Σοφία γεννήθηκε στὴν Ἰταλία ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ἦταν ἔγγαμη· ἀλλὰ ὁ σύζυγός της πέθανε καὶ ἔμεινε χήρα μὲ τὰ τρία κορίτσια της ὀρφανά. Tὰ ἀνέθρεψε ἐν παιδείᾳ Kυρίου καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Tὸ σπίτι της ἀναδείχθηκε σπίτι ἱεραποστολικό. Kάποτε, μαζὶ μὲ τὶς θυγατέρες της βρέθηκε στὴ ῾Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα. Ἀλλὰ τὰ χρόνια ἦταν σκληρὰ γιὰ τοὺς Xριστιανούς. Ἄρχισε ὁ διωγμὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ (76-138 μ.X.). Ἡ διαταγὴ ἦταν, νὰ προσφέρουν ὅλοι θυσία στὰ εἴδωλα, διαφορετικὰ θὰ τιμωρηθοῦν. Tαραχὴ μεγάλη στοὺς Xριστιανούς. Πολλοί, καὶ ἄντρες ἀκόμη, δείλιασαν. Tότε ἡ ἁγία Σοφία μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της ἔδειξαν φρόνημα ἀνδρεῖο, ὅπως λέει ἡ ὑμνολογία τους («ἀνδρειωθεῖσαι», στιχηρ. ἑσπ.).

 Ἔρχονται περιστάσεις ποὺ οἱ γυναῖκες, εὐαίσθητες καὶ ἀδύναμες σωματικῶς, ἀναδεικνύονται ἡρωίδες καὶ νικοῦν πολλοὺς ἄντρες. Aὐτὸ συνέβη κ᾽ ἐδῶ. Tὶς κάλεσαν νὰ προσφέρουν θυσία. Ἐκεῖνες ἀρνήθηκαν. Ἔτσι ἄρχισε τὸ μαρτύριο ποὺ περιγράφει ὁ βίος τους. Πρώτη μαρτύρησε ἡ Πίστις – ἔτσι λεγόταν ἡ μεγαλύτερη θυγατέρα (12 ἐτῶν). Tὴ γύμνωσαν, τῆς ἔδεσαν τὰ χέρια πίσω, τὴν ἔδειραν μὲ χοντρὰ ῥαβδιά, τῆς ἔκοψαν τοὺς μαστοὺς οἱ ὁποῖοι ἀντὶ αἷμα ἔβγαλαν γάλα, τὴν ἅπλωσαν σὲ πυρακτωμένη σχάρα, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο τηγάνι μὲ πίσσα καὶ ἄσφαλτο, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Δεύτερη μαρτύρησε ἡ Ἐλπίς (10 ἐτῶν). Tὴ χτύπησαν μὲ ῥαβδιά, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι ποὺ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ἔβλαψε, τὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, ἔξυσαν τὸ σῶμα της μὲ σιδερένια νύχια, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καζάνι γεμᾶτο πίσσα καὶ ῥετσίνι ποὺ ξαφνικὰ χύθηκε ἔξω καὶ θανάτωσε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Tελευταία μαρτύρησε ἡ Ἀγάπη, ἡ μικρότερη ἀδελφή (9 ἐτῶν). Tὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, τὴν ἔδειραν μὲ λουριὰ τόσο πολλὰ ὥστε διαχωρίστηκαν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματός της, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τῆς θείας χάριτος θεραπεύθηκε· τὴν ἔρριξαν σὲ καμίνι πυρακτωμένο ἀπὸ διάφορες εὔφλεκτες ὗλες, ἀλλὰ ἡ φλόγα μὲ τὴν ἐπέμβασι θείου ἀγγέλου ἐκείνη μὲν τὴν φύλαξε ἀβλαβῆ, τοὺς βασανιστάς της ὅμως καὶ τὸν ἴδιο τὸν τύραννο χύθηκε ἔξω καὶ τοὺς μισοέκαψε. Ἀλλὰ ὁ Ἀδριανός, ἐνῷ ἦταν μισοκαμένος, δὲν σταμάτησε τὰ βασανιστήρια· ἔδωσε διαταγὴ νὰ διαπεράσουν τὸ σῶμα της μὲ πάσσαλο, καὶ τέλος νὰ τὴν ἀποκεφαλίσουν.

Tίποτε δὲν ἔκαμψε τὸ γενναῖο φρόνημά τους. Kι ὅλα αὐτὰ μπρὸς στὰ μάτια τῆς μάνας. Tί ἐγκαρτέρησι! Ἡ ἁγία Σοφία ὑπενθυμίζει μιὰ ἄλλη ἡρωίδα μητέρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴ Σολομονή, ποὺ κι αὐτὴ εἶδε νὰ βασανίζωνται μπροστά της τὰ 7 παιδιά της, οἱ Mακκαβαῖοι.

Ἡ ἁγία Σοφία δὲν μαρτύρησε. Tὴν ἄφησαν, νομίζοντας ὅτι πιὸ μεγάλη τιμωρία της θὰ ἦταν νὰ μείνῃ ἔρημη. Ἀλλὰ οἱ Xριστιανοὶ δὲν περιορίζουν τὴ ζωὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Kαὶ ὅπως μιὰ μάνα ποὺ παντρεύει μὲ καλὸ γαμπρὸ τὸ κορίτσι της γιὰ νὰ φύγῃ ἐν συνεχείᾳ στὰ ξένα λυπᾶται μέν, ἀλλὰ καὶ χαίρει, γιατὶ τὸ παιδί της εἶνε εὐτυχισμένο, καὶ μαθαίνοντας ὅτι ζῇ καλὰ ἡ χαρά της ἀντισταθμίζει τὴ λύπη τοῦ χωρισμοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία, ποὺ εἶδε τὰ κορίτσια της διὰ τοῦ παρθενικοῦ τους βίου καὶ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου νὰ γίνωνται νύμφες τοῦ Xριστοῦ, εἶχε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι. Ἤθελε ὅμως νὰ εἶνε μαζί τους. Kαὶ ἀφοῦ ἔθαψε τὶς ἡρωίδες κόρες δὲν ἔζησε πολύ. Ὅπως ἡ Παναγία μετὰ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὴν ἀνάστασι καὶ τὴν ἀνάληψι τοῦ Xριστοῦ ἔζησε λίγο, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία ἔζησε μόνο τρεῖς ἡμέρες καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα ἐκεῖ δίπλα στὸν τάφο τους· ἡ ἁγία της ψυχὴ φτερούγισε στοὺς οὐρανούς.

Tὰ ὀνόματα τῶν τριῶν θυγατέρων μᾶς ὠθοῦν νὰ προσευχηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς λέγοντας· Kύριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»(Λουκ. 17,5), δός μας πίστι, τὴν πίστι τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων, ποὺ τόσο τὴν ἔχουμε ἀνάγκη. Ἂν ἔχουμε «πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως», θὰ κάνουμε τὰ μεγαλύτερα θαύματα (Mατθ. 17,20. Λουκ. 17,6).

Διαβάστε Περισσότερα

352203_type12140

«Μια φορά, λέγει ο μύθος, ήτανε ένας σουλτάνος, καλός και δίκιος, κ’ είχε έναν βεζύρη, που ήτανε κι αυτός καλός και δίκιος, κ’ ήτανε κι αστρολόγος. Μια μέρα ο βεζύρης λέγει του σουλτάνου, πως είδε κάποια σημάδια στον ουρανό πως θα βρέξει στον κόσμο ένα νερό τρελό, και πως όποιος το πιει αυτό το νερό, θα τρελαίνεται. Και πως όλοι οι άνθρωποι που ζούνε στην επικράτειά τους θα το πιούνε και θα χάσουνε τα λογικά τους, και δεν θα νοιώθουνε πια τίποτα, μήτε τι είναι σωστό και τι είναι ψεύτικο, μήτε τι είναι καλό και τι είναι κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι είναι άνοστο, μήτε τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο.

Σαν τ’ άκουσε αυτά τα λόγια ο Σουλτάνος, γυρίζει και λέγει στον βεζύρη: “Αφού θα τρελαθεί όλος ο κόσμος, πρέπει να κοιτάξουμε να μην τρελαθούμε κ’ εμείς, γιατί αλλοιώς πώς θα τους κρίνουμε με δικαιοσύνη;”. Του λέγει ο βεζύρης πως ο λόγος του είναι σωστός και πως θά ‘πρεπε να προστάξει να μαζέψουνε από το καλό νερό που πίνανε, και να το φυλάξουνε μέσα στις στέρνες, για να μην πίνουνε από το χαλασμένο και κρίνουνε παλαβά κι άδικα, μα δίκια, όπως έχουνε χρέος. Έτσι κ’ έγινε. Σε λίγον καιρό έβρεξε στ’ αλήθεια, και το νερό ήτανε νερό τρελό, και τρελαθήκανε όλοι οι άνθρωποι, και δεν γνωρίζανε οι καϋμένοι τι τους γίνεται, κ’ είχανε το ψεύτικο για αληθινό, το κακό για καλό, το άδικο για δίκιο. Μα ο σουλτάνος κι ο βεζύρης πίνανε από το καλό νερό που είχανε φυλαγμένο, και δεν τρελαθήκανε, αλλά κρίνανε τον κόσμο με δικαιοσύνη. Μα ο κόσμος τά ‘βλέπε ανάποδα, και δεν ήτανε ευχαριστημένος από την κρίση του σουλτάνου και του βεζύρη, και φωνάζανε πως τους αδικούνε, και κοντεύανε να σηκώσουνε επανάσταση.

Μετά καιρό, σαν είδανε κι αποείδανε, ο σουλτάνος κι ο βεζύρης, χάσανε το κουράγιο τους, και λέγει ο σουλτάνος στο βεζύρη: “Τούτοι οι φουκαράδες αληθινά χάσανε τα φρένα τους, και τα βλέπουνε όλα ανάποδα κι όπως πάμε, μπορεί και να μας σκοτώσουνε επειδή θέλουμε να τους κρίνουμε με δικαιοσύνη για να ευτυχήσουνε. Το λοιπόν, βεζύρ εφέντη, άιντε να χύσουμε το καλό νερό από τις στέρνες, και να πιάσουμε να πίνουμε κ’ εμείς από το τρελό νερό, να γίνουμε σαν κι αυτούς, και τότε θα μας καταλαβαίνουνε και θα μας αγαπάνε”. Έτσι κ’ έγινε. Ήπιανε κι αυτοί από το παλαβό νερό και τρελαθήκανε, και κρίνανε τρελά κι άδικα, κι ο κόσμος απόμενε ευχαριστημένος και πολυχρονίζανε τον σουλτάνο».

Θαρρώ πως κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα στον τόπο μας.

Όλοι αυτοί έχουνε την ιδέα πως είναι οι κλειδοκράτορες «της προόδου και της ζωής του έθνους», ενώ εμείς είμαστε «καθυστερημένοι», στρείδια κολλημένα στο βράχο της παράδοσης, «εχθροί της προόδου», «στοιχεία άχρηστα και πεθαμένα για την μεγάλην αποστολήν του έθνους μας».

Εμείς, όμως, δε θα χύσουμε το λίγο νερό που είναι ακόμα φυλαγμένο μέσα στη στέρνα της παράδοσης. Μα θα πίνουμε απ’ αυτό το καλό νερό, και θα καλούμε να πιούνε κ’ οι άλλοι Έλληνες, που τους ξεραίνει ο λίβας της ξενομανίας. Να πιούνε και να δροσισθούνε από το νερό που βγαίνει από την πέτρα, από το καλό και τ’ αθάνατο νερό μας, από «το ύδωρ το ζων».

 Φώτης Κόντογλου

(Πηγή: «Ευλογημένο καταφύγιο», Εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ)

εικόνα_Viber_2020-09-03_18-09-59

Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ’ αυτόν τον κόσμο, ξέρετε τι θα Του συνέβαινε; Θα Τον έκλειναν σε ψυχιατρείο και θα Τον υπέβαλαν σε ψυχοθεραπεία και το ίδιο θα έκαναν στους αγίους Του. Ο κόσμος θα Τον σταύρωνε σήμερα ακριβώς όπως το έπραξε πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, διότι ο κόσμος δεν έχει μάθει τίποτα πέρα από το να κατεργάζεται ακόμη δολιότερες μορφές υποκρισίας.
…. Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς τον Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ίδιος γεννήθηκε… οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι’ αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν τον Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους.

π. Σεραφείμ Ρόουζ †
2 Σεπτεμβρίου 1982

εικόνα_Viber_2020-09-02_22-23-31

Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν κι έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτοί δείγμα του θείου ελέους. Γι’ αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως

Geron-Paisios-81

Οι πληροφορίες για την ζωή του αντλήθηκαν από τα βιβλία του αγίου καθώς και από βιογραφίες που έχουν γραφεί μετά την μακαρία του κοίμηση.

Στην ηχογράφηση ακούγονται ψαλτικά μελωδήματα που αποδίδει ο ίδιος ο άγιος σε αγρυπνία που έγινε στο κελί της Παναγούδας, στην γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ηχογράφηση έγινε συμπτωματικά από ένα μικρό παιδάκι στο οποίο ο άγιος δεν αρνήθηκε να τον ηχογραφήσει.

Το αφιέρωμα είναι της Πειραϊκής εκκλησίας από τον ιερομόναχο Εφραίμ Παναούση.

Ευχόμεθα οι προσευχές του αγίου να σκεπάζουν όλους μας πάντοτε.

Ηχητικό αφιέρωμα 1ο μέρος http://www.iskiriaki.com/mp3/01.20.mp3
Ηχητικό αφιέρωμα 2ο μέρος http://www.iskiriaki.com/mp3/01.21.mp3

Mikra_Agia_Anna_

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ορθοδόξου μοναχισμού στον 20ο αιώνα ήταν κι ο πατήρ Γεράσιμος, που ασκήτεψε στην έρημο της Μικρής Αγίας Άννας, στις νότιες εσχατιές της Αθωνικής χερσονήσου.

Εμείς οι εν τω κόσμω γνωρίσαμε τον πατέρα Γεράσιμο κυρίως μέσα από τους ύμνους του. Όντως εκπληκτικής παραγωγής οι υπέρ τις 2500 ακολουθίες, παρακλητικοί κανόνες, τροπάρια, μεγαλυνάρια κλπ. που συνέθεσε ο γέροντας.
Όταν μελετά κανείς σήμερα τους ύμνους του π. Γερασίμου νομίζει ότι τα έγραψε ένας σύγχρονος ή τουλάχιστον νεώτερος αδελφός του Ανδρέου Κρήτης, του Ιωάννου του Δαμασκηνού ή του Ιωσήφ του Υμνογράφου ή του Θεόδωρου του Στουδίτου …

Και αυτό δεν είναι μία γνώμη με άκριτη διάθεση ευμενείας αλλά η γνώμη των αρμοδίων και κυρίως της Εκκλησίας, η οποία όχι μονάχα εγκωμιάζει το έργο και τιμά το πρόσωπο του υμνογράφου, αλλά το έργο του το εγκρίνει, το εκδίδει να ψέλνεται στις ακολουθίες των ιερών ναών παράλληλα με τα έργα των παραπάνω υμνογράφων των οποίων ο π. Γεράσιμος ακολουθεί τα ίχνη και συνεχίζει το έργο.

Ο πατήρ Γεράσιμος και μέσω της προσωπικής πνευματικής του πορείας και μέσω του υμνογραφικού του έργου κατάφερε να πραγματώσει το σχέδιο του Θεού γι” αυτόν: αξιοποίησε το τάλαντο που του εμπιστεύτηκε ο Δεσπότης Χριστός και παράλληλα προγεύτηκε από την παρούσα ζωή καταστάσεις του Μέλλοντος Αιώνος.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί ακούγεται η φωνή του πατρός Γερασίμου.
Ηχητικό απόσπασμα http://www.iskiriaki.com/mp3/01.12.mp3

Αφιέρωμα (25σέλιδο) του περιοδικού Επι-Κοινωνία αρ.φύλλου17, 2001. Επισυνάπτεται http://www.iskiriaki.com/entipa/pdf/mon.gerasimos.makragianannitis.pdf

fyl.kiriaki

Σεπτεμβρίου 2020. Τα κηρύγματα του μήνα, των Κυριακών,  του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (κατά μήνα και έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

εικόνα_Viber_2020-08-31_09-32-45

Όλοι αναζητούμε την χαρά και την ειρήνη της καρδιάς μας. Όμως ζούμε καθημερινά θλίψεις και κατάθλιψη.
Ο άγιος Πορφύριος με αγάπη και σοφία συζητά με πνευματικά του παιδιά τον τρόπο με τον οποίο μετατρέπεται η θλίψη σε χαρά. Μας αποκαλύπτει το μεγάλο μυστικό και έχει πολύ ενδιαφέρον να τον ακούσουμε.
Στην ηχογράφηση που ακολουθεί έχει αφαιρεθεί για λόγους πνευματικούς η φωνή των συνομιλητών του.
Ηχητική ομιλία
http://www.iskiriaki.com/mp3/01.02.mp3

εικόνα_Viber_2020-08-31_16-20-16

Να ορίσεις μία ώρα την ημέρα ή την νύχτα και να λέγεις την ευχούλα, μία προς μία λέξη και να την κατανοείς.
Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον με…
Έτσι να λες την ευχούλα και μετά πάροδο, αναλόγως της καθαρότητας σου και αναλόγως του ζήλου σου, το πρώτον το οποίον θα συναντήσεις είναι η χαρά.

Η χαρά θα σου φέρει προθυμίαν περισσότερην να λέγεις περισσότερες φορές την ευχούλα και η ευχούλα θα σου φέρει περισσότερη χαρά και μεγαλύτερη.
Μέσα σου θα αναλάμψει άλλη χαρά την οποία μέχρι τώρα δεν γνωρίζεις, άλλη λαμπρότητα, άλλη ωραιότητα, άλλη γλυκύτητα.
Και αυτά δεν είναι τίποτα, ένα πετραδάκι στην ακροθαλασσιά…
Είναι άλλα πολύ μεγαλύτερα που θα αισθανθείς λέγοντας την ευχούλα.

Τότε θα δεις τί είναι εκείνα τα πνευματικά, τα ανεκλάλητα, αυτός ο Παράδεισος ο οποίος από αυτήν την ζωή τον προαισθάνεσαι, προγεύεσαι…

Άγιος Εφραίμ Κατουνακιώτης

Στην ηχογράφηση που ακολουθεί ομιλεί ο άγιος περί της ευχής…
http://www.iskiriaki.com/mp3/01.03.mp3

εικόνα_Viber_2020-09-01_13-05-42

Χαριτωμένοι είναι όλοι οι Χριστιανοί, γιατί όλοι οι Χριστιανοί έχουν την Χάρι του αγίου Βαπτίσματος. Χαριτωμένοι είναι και οι μοναχοί, γιατί εκτός από την Χάρι του αγίου Βαπτίσματος έχουν και την Χάρι του αγγελικού Σχήματος…

Αυτοί οι χαριτωμένοι άνθρωποι ήταν πάντοτε το άλας της γης. Αυτοί εχαρίτωναν τον κόσμο και έδιναν νόημα και χαρά και στον κόσμο και στην εποχή που ζούσαν. Αλλά και μετά την κοίμησί τους, με την Χάρι που έχουν, εξακολουθούν να παρηγορούν και να βοηθούν τους ανθρώπους.

Γι’ αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι προσκυνούμε τα άγια λείψανα, τις άγιες εικόνες, τους ιερούς ναούς. Διότι όλα αυτά είναι φορείς της Χάριτος του Θεού, που είχαν η Παναγία και οι Άγιοι.

+ Αρχ. Γεώργιος Καψάνης, Προηγούμενος Ι.Μ. Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους

Στην ηχογράφηση που ακολουθεί ομιλεί ο π. Γεώργιος, για τους χαριτωμένους ανθρώπους που γνώρισε στην ζωή του. http://www.iskiriaki.com/mp3/01.10.mp3

εικόνα_Viber_2020-09-01_17-02-11

Με την ελπίδα της προόδου των δημοσιεύσεων μας στην κοινότητά της «ΚΥΡΙΑΚΗΣ», που σε ένα τόσο ευαίσθητο πνευματικό περιβάλλον, η ιδιαίτερη φροντίδα του διαχειριστή, επιφυλάσσει πάντοτε ευχάριστες εκπλήξεις στα αγαπητά μέλη της, εύχομαι αδελφικά, να προκόπτει το κέρασμα λόγου και χάριτος και η ταυτόχρονη συγκομιδή των εύχυμων καρπών που τόση ανάγκη έχουμε, να ζωντανεύει εντός μας την νοσταλγία του αγαθού.

Καλή ιεραποστολική και εκκλησιαστική χρονιά κι ευλογημένη σπορά.

fyl.kiriaki

Αυγούστου 2020. Τα κηρύγματα του μήνα, των Κυριακών,  του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (κατά μήνα και έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ.

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

IMG-13bd880779b5da171a9c0d92c17ce81c-V
Μετά το 1993 άρχισε να παρουσιάζει αιμορραγίες για τις οποίες αρνούνταν να νοσηλευτεί λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «όλα θα βολευτούν με το χώμα».
Τον Νοέμβριο του ίδιου έτους ο Γέροντας Παΐσιος βγαίνει για τελευταία φορά από το Όρος και πηγαίνει στη Σουρωτή, στο Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου για τη γιορτή του Αγίου Αρσενίου (10 Νοεμβρίου). Εκεί μένει για λίγες μέρες και ενώ ετοιμάζεται να φύγει ασθενεί και μεταφέρεται στο Θεαγένειο, όπου του γίνεται διάγνωση για όγκο στο παχύ έντερο. Στις 4 Φεβρουαρίου του 1994 ο γέροντας χειρουργείται.

Παρότι η ασθένεια δεν σταμάτησε (παρουσίασε μεταστάσεις στους πνεύμονες και στο ήπαρ), ο γέροντας ανακοίνωσε την επιθυμία του να επιστρέψει στο Άγιο Όρος στις 13 Ιουνίου. Ο υψηλός πυρετός όμως και η δύσπνοια τον ανάγκασαν να παραμείνει.
Στο τέλος του Ιουνίου οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι τα περιθώρια ζωής του ήταν δύο με τρεις εβδομάδες το πολύ. Τη Δευτέρα 11 Ιουλίου (γιορτή της Αγίας Ευφημίας) ο γέροντας κοινώνησε για τελευταία φορά γονατιστός μπροστά στο κρεβάτι του. Τις τελευταίες μέρες της ζωής του αποφάσισε να μην παίρνει φάρμακα ή παυσίπονα, παρά τους φρικτούς πόνους της ασθένειάς του.

Τελικά την Τρίτη 12 Ιουλίου 1994 (με το νέο ημερολόγιο) και ώρα 11:30 το βράδυ την ησυχία τάραξε μια δυνατή βροντή! Κατόπιν με συνεχείς αστραπές φωτιζόταν όλο το Άγιον Όρος.

Το απόγευμα έγινε γνωστό ότι ο γέροντας είχε περάσει πιά στην αιωνιότητα.
Ενταφιάστηκε στο Ιερό Ησυχαστήριο του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου στη Σουρωτή Θεσσαλονίκης.
Έκτοτε, κάθε χρόνο στις 11 προς 12 Ιουλίου, στην επέτειο κοιμήσεως του Γέροντος, τελείται αγρυπνία στο Ιερό Ησυχαστήριο, με συμμετοχή χιλιάδων πιστών.
Πνευματική Παρακαταθήκη του Aγίου Παΐσιου

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

Ὅπως λέγαμε σὲ προηγούμενο κείμενο, καλοί μου φίλοι, εἶναι ὄντως μέγα τὸ θαῦμα τῆς Θείας Κοινωνίας καὶ βιώνεται αὐτὸ ἀποκλειστικὰ καὶ μόνο στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μας. Δὲν εἶναι τυχαῖο ποὺ δέχεται τόση σφοδρὴ κριτικὴ καὶ ἐπίθεση, ἰδιαίτερα δὲ σὲ τοῦτες τὶς ἡμέρες τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ζοῦμε. Βλέπετε οἱ ἐχθροὶ τῆς Πίστης δὲν θέλησαν νὰ χάσουν τὴν εὐκαιρία…

*   *   *

Αὐτὴ τὴ φορά αἰσθάνομαι τὴν ἀνάγκη, καὶ πρὸς δόξαν Θεοῦ, νὰ σᾶς ἀναφέρω ἕνα ἀκόμη συγκλονιστικὸ γεγονὸς μὲ τὴν Θεία Κοινωνία, στὰ τόσα πολλὰ ποὺ ἔχουν καταγραφεῖ μέχρι σήμερα.

Τελευταῖα βρέθηκα σ’ ἕνα ὀρεινὸ χωριὸ τῆς πατρίδας μας. Ἐκεῖ συναντήθηκα μὲ τὸν ἱερέα του, ποὺ εἶναι γνωστός μου, τὸν σέβομαι δὲ καὶ τὸν τιμῶ πολύ, γιατί εἶναι ἐξαιρετικὸς λειτουργὸς τοῦ Κυρίου.

Συζητήσαμε καὶ εἴπαμε πολλὰ γιὰ τὴ Θεία Κοινωνία. Μοῦ εἶπε ἀρκετὰ ἀπ’ ὅσα ἔχει ζήσει ὁ ἴδιος κατὰ τὴν πολυετῆ του διακονία στὸ Ἅγιο Θυσιαστήριο. Τὸ πλέον συγκλονιστικὸ ἦταν τὸ ἑξῆς γεγονός, ποὺ μοῦ τὸ διηγήθηκε μὲ δάκρυα στὰ μάτια.

Ἦταν παραμονὲς τῆς ἑορτῆς τῆς Ἁγίας Μαρίνας. Ἐκεῖ στὸ χωριό του, ψηλὰ στὸ βουνό, γιόρταζε ἕνα παλαιὸ παρεκκλήσι ἀφιερωμένο στὴν Ἁγία. Δυστυχῶς στὸν ἱερέα αὐτὸ ἔτυχε κάτι πολὺ σοβαρὸ καὶ τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ παρευρεθεῖ καὶ νὰ ἐπιτελέσει τὴν Θεία Λειτουργία.

Ἀμέσως ἐπικοινώνησε μὲ τὸν Μητροπολίτη του, ὁ ὁποῖος τοῦ εἶπε νὰ μὴ στενοχωριέται καὶ πὼς θὰ ἔστελνε ἄλλον ἱερέα. Πράγματι τὴν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς ἦρθε ὁ ἱερέας αὐτὸς καὶ ἐπιτέλεσε τὴ Θεία Λειτουργία.

Τὴν ἑπόμενη χρονιά, κατὰ τὴν ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Μαρίνας ἐπίσης, πῆγε στὸ ἐκκλησάκι, ἐκεῖ ψηλὰ στὸ βουνό, γιὰ νὰ ἐπιτελέσει ὁ ἴδιος πλέον τὴ Θεία Λειτουργία. Ὅταν τὸ πρωὶ πῆγε νὰ προσκομίσει, τί νὰ δεῖ; Ὁ ἱερέας ποὺ εἶχε κάνει τὴν περυσινὴ Θεία Λειτουργία, εἶχε ξεχάσει νὰ κάνει τὴν κατάλυση τῆς Θείας Κοινωνίας! Ἐκεῖ στὴν πρόθεση, βρισκόταν τὸ Ἅγιο Ποτήριο, μὲ τὴν Ἁγία Λαβίδα μέσα, σκεπασμένο μὲ τὰ γνωστὰ ἱερὰ καλύμματα, ὅπως τὰ ἄφησε!!!

Ὅταν ἀφαίρεσε τὰ καλύμματα, βρῆκε τὸν ἁγιασμένο ἄρτο, δηλαδὴ τὸ Σῶμα τοῦ Κυρίου, νὰ εἶναι κοκκινωπὸς ἐπειδὴ εἶχε ἀπορροφήσει τὸν ἁγιασμένο οἶνο, δηλαδὴ τὸ τίμιο Αἷμα τοῦ Κυρίου, χωρὶς νὰ ὑπάρχει ἡ παραμικρὴ ἀλλοίωση, παρ’ ὅλο ποὺ ἦταν ἐκεῖ ἀκριβῶς ἕνα ὁλόκληρο χρόνο!!!

Στὴ συνέχεια, ὅπως μοῦ εἶπε, πραγματοποίησε τὴ Θεία Λειτουργία μὲ ἄλλο Ποτήριο καὶ στὸ τέλος ἔκανε κατάλυση καὶ τῶν δύο.

Τότε, ὅταν ἄρχισε νὰ καταλύει τὸ Ἅγιο Ποτήριο τῆς προηγούμενης χρονιᾶς, βρέθηκε μπροστὰ σὲ ἄλλο θαῦμα. Ἔνοιωσε μία ἄρρητη εὐωδία καὶ ἐπὶ πλέον μία ἰδιαίτερη γεύση, μία ξεχωριστὴ γλυκύτητα, ποὺ ποτέ του δὲν εἶχε δοκιμάσει.

«Σὰν κηρήθρα;» Τὸν ρώτησα. «Κάτι πολὺ ἀνώτερο καὶ ἀπὸ κηρήθρα», μοῦ ἀπάντησε! «Δὲν περιγράφεται, ἀγαπητέ μου», πρόσθεσε.

Στὸ σημεῖο αὐτὸ σφούγγισε τὰ δάκρυά του καὶ σταμάτησε τὴ διήγηση. Συγκινήθηκα κι ἐγὼ μαζί του καὶ ἀναλογίστηκα τοῦτα τὰ λόγια τοῦ ἱ. Χρυσοστόμου:

«Ὅταν δεῖς αὐτὸ τὸ Σῶμα νὰ προσφέρεται, λέγε πρὸς τὸ ἑαυτόν σου:

Χάρις σ’ αὐτὸ τὸ σῶμα ἐγὼ δὲν εἶμαι πλέον γῆ καὶ στάχτη, δὲν εἶμαι αἰχμάλωτος, ἀλλὰ ἐλεύθερος.

Χάρις σ’ αὐτὸ τὸ Σῶμα ἐλπίζω ὅτι θὰ ἀπολαύσω τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὰ ἀγαθὰ ποὺ εὑρίσκονται σ’ αὐτούς, τὴν ἀθάνατο ζωή, τὴν κληρονομιὰ τῶν ἀγγέλων, τὴν ἕνωση μὲ τὸν Χριστό.

Αὐτὸ τὸ σῶμα ὅταν σταυρωνόταν, ὅταν μαστιγωνόταν, δὲν μπόρεσε νὰ τὸ ὑποφέρει ὁ θάνατος.

Αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ ὁ ἥλιος ὅταν εἶδε νὰ σταυρώνεται, ἔστρεψε τὶς ἀκτῖνες του μακριὰ ἀπ’ τὴ γῆ.

Γι’ αὐτὸ τὸ σῶμα καὶ τὸ καταπέτασμα τοῦ Ναοῦ σχίστηκε τότε καὶ οἱ πέτρες ἄνοιξαν κι ὅλη ἡ γῆ σείστηκε.

Αὐτὸ εἶναι ἐκεῖνο τὸ σῶμα τὸ ματωμένο, τὸ πληγωμένο ἀπ’ τὴ λόγχη καὶ τὸ ὁποῖο ἀνέβλυσε πηγὲς σωτηρίας, τὴν πηγὴ τοῦ αἵματος καὶ τὴν πηγὴ τοῦ ὕδατος γιὰ ὅλη τὴν οἰκουμένη.

Θέλεις καὶ ἀπὸ ἀλλοῦ νὰ γνωρίσεις τὴν δύναμή του; Ἐρώτησε τὴ γυναίκα, ἡ ὁποία ἔπασχε ἀπὸ αἱμόρροια καὶ ποὺ ὄχι αὐτὸν τὸν ἴδιο, ἀλλὰ τὸ ἱμάτιο τὸ ὁποῖο φόραγε, μᾶλλον δὲ οὔτε αὐτὸ ὁλόκληρο, ἀλλὰ μόνο τὸ κάτω μέρος ἀπ’ αὐτὸ ἄγγιξε…».

*   *   *

Νὰ γιατί ἡ Θεία Κοινωνία, θὰ πρέπει νὰ εἶναι τὸ ὅραμά μας καὶ ὁ σκοπὸς τῆς ζωῆς μας. Καὶ γιὰ τοῦτο νὰ μὴ λείπει μὲ τίποτα, ποτὲ καὶ γιὰ κανένα λόγο ἀπ’ τὸ πρόγραμμά μας.

Καὶ ὅπως ἔχουμε πάλι εἰπεῖ …

Κάθε μέρα νὰ εἶναι κι ἕνα βῆμα μας πρὸς τὴν Θεία Κοινωνία! Μὲ τὴν μετάνοια, τὴν ἐξομολόγηση, τὴν προσευχὴ καὶ τὴν ἐν Χριστῷ ζωή μας.

Κάθε μέρα νὰ εἶναι ἕνας ἀγώνας κατὰ τῶν παθῶν καὶ τῶν ἀδυναμιῶν μας, μὲ σκοπὸ τὴν μετάληψη τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Κυρίου.

Κάθε μέρα νὰ ζοῦμε γιὰ τὸ Ἅγιο Ποτήριο!

Κι ἂς λένε ὅ,τι θέλουν ἐκεῖνοι ποὺ δὲν πιστεύουν. Ἂς ἀγνοήσουμε παντελῶς τοὺς ἐχθρούς τῆς Πίστης. Αὐτοί, ἐξάλλου, δὲν πρόκειται μὲ τίποτα νὰ ἀλλάξουν γνώμη, ὅ,τι καὶ νὰ δοῦν, ὅ,τι καὶ νὰ ἀκούσουν.

Ὅπως δὲν ἄλλαξαν γνώμη καὶ οἱ Ἰουδαῖοι ποὺ εἶδαν τόσα θαύματα νὰ γίνονται ἀπὸ τὸν Χριστό, ὅπως τὴν ἀνάσταση τοῦ Λαζάρου, γιὰ παράδει­γμα. Τὴν ὁποία ἂν καὶ τὴν εἶδαν μὲ τὰ ἴδια τους τὰ μάτια, καὶ ποτέ τους δὲν τὴν ἀμφισβήτησαν, τί ἔκαναν στὸ τέλος; Ἀποφάσισαν νὰ φονεύσουν καὶ τὸν ἀναστημένο Λάζαρο, γιατί ἀντικρύζοντάς τον ὁ λαὸς πίστευε στὸν Χριστό! Ἤ καὶ τὴν ἴδια τὴν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ, γιὰ τὴν ὁποία ὄχι μόνο δὲν πίστεψαν σὲ ὅσα τοὺς εἶπαν ἀκόμη καὶ αὐτοὶ οἱ σκληροτράχηλοι Ρωμαῖοι στρατιῶτες, ἀλλὰ καὶ τοὺς δωροδόκησαν κι ἀπὸ πάνω γιὰ νὰ ποῦν ὅτι … Τὸν ἔκλεψαν οἱ μαθητές Του!

Ναί, δὲν λείπει σὲ ὅλους αὐτοὺς τὸ θαῦμα, τὰ ἐπιχειρήματα κ.λπ., ἀλλὰ ἡ διάθεση.

Ἐμεῖς δέ, καμμία ἀμφιβολία ἢ καὶ ἀνησυχία νὰ μὴ ἔχουμε, ὅταν μεταλαμβάνουμε τὸ Σῶμα καὶ τὸ Αἷμα τοῦ Κυρίου, ἀπεναντίας νὰ μᾶς διακατέχει ἡ ἀπόλυτη βεβαιότητα ὅτι γινόμαστε «κοινωνοὶ τῆς Θείας φύσεως», ὅπως τονίζουν οἱ Πατέρες. Ναί, αὐτὸ ἀκριβῶς! Μὲ τὴ Θεία Κοινωνία γινόμαστε «κοινωνοὶ τῆς Θείας φύσεως».

*   *   *

Ἐν τέλει ἂν ὑπάρχει κάτι γιὰ τὸ ὁποῖο θὰ πρέπει νὰ ἀνησυχοῦμε ὅσον ἀφορᾶ τὴ Θεία Κοινωνία, εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ ἀναφέρει καὶ πάλι ὁ ἱ. Χρυσόστομος: «Μία γιὰ μᾶς ἂς εἶναι ἡ ἀνησυχία καὶ ἡ θλίψη, τὸ νὰ μὴ μετέχουμε στὴν Τροφὴ αὐτή. Δὲν εἶναι ἔργα ἀνθρωπίνης δυνάμεως ὅσα προτίθενται. Ἐκεῖνος ὁ ὁποῖος ἔκανε αὐτὰ τότε σ’ ἐκεῖνο τὸ Δεῖπνο, Αὐτὸς τελεῖ καὶ τώρα τὰ μυστήρια αὐτά. Ἐμεῖς ἐπέχουμε θέση ὑπηρετῶν. Ἐνῷ ἐκεῖνος ποὺ τὰ ἁγιάζει καὶ τὰ μεταβάλλει εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Χριστός».

http://aktines.blogspot.com/2020/07/blog-post_7.html#more

 

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κήρυγμα της Κυριακής και τα κηρύγματα μεγάλων εορτών του επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη, που δημοσιεύονται στο έντυπο «ΚΥΡΙΑΚΗ» κάθε εβδομάδα. (κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (κατά έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".