Τα τεύχη του περιοδικού μας online
Τα τεύχη του περιοδικού μας online

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Το Περιοδικό μας"

Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό
Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό

Δεῖτε ὅλα (9) τὰ Ἐπεισόδια τῆς σειρᾶς "ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό"

Παλαιότερα Άρθρα
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του π. Αυγουστίνου Καντιώτου ως Αρχιμανδρίτη και ως Επισκόπου
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

Ι. Μονές της Μητροπόλεως μας
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Συναξαριστής
Επισκέψεις
Flag Counter
Σύνδεση

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας εἶνε νὰ γίνουν οἱ ἄνθρωποι ἅγιοι. Τί σημαίνει αὐτό; Ὅτι ὁ ἄνθρωπος, κάθε ἄνθρωπος ποὺ γεννιέται κ᾽ ἔρχεται στὸν κόσμο, μοιάζει μὲ ἕνα καρπὸ ποὺ μέσα του ἔχει εἰσχωρήσει σκουλήκι. Ὅσο ἀθῷος καὶ καθαρὸς κι ἂν φαίνεται, βαρύνεται ὅμως μὲ στοιχεῖα ἀκαθαρσίας καὶ ἀδυναμίας. Γι᾽ αὐτὸ εἰσέρχεται στὴν Ἐκκλησία καὶ γίνεται μέλος τοῦ σώματός της μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα. Ὁ σκοπὸς λοιπὸν τῆς Ἐκκλησίας εἶνε, κάθε μέλος της νὰ ὑπερνικήσῃ τὴν ἀδυναμία καὶ φθορὰ ποὺ φέρει, νὰ καταπολεμήσῃ τὰ ἐλαττώματά του, καὶ στὴ θέσι τους νὰ καλλιεργήσῃ ἀρετές· μ᾽ ἕνα λόγο ν᾽ ἀφήσῃ τὴ φθορὰ καὶ νὰ ντυθῇ τὴν ἀφθαρσία. Αὐτὸ εἶνε ἡ ἁγιότης, καὶ αὐτὸ ἐπιδιώκει ἡ Ἐκκλησία.

Τὸ ἔργο της εἶνε σπουδαῖο· ἀλλὰ καὶ πάρα πολὺ δύσκολο.

Τὸ δύσκολο, τὸ πολὺ δυσκολώτερο, εἶνε νὰ μεταβάλῃς τὴν ψυχὴ καὶ τὸν χαρακτῆρα ἑνὸς ἀνθρώπου· νὰ μεταβάλῃς μία πόρνη σὲ ἁγία, ἕνα λῃστὴ σὲ μάρτυρα, ἕνα πλεονέκτη σὲ ἐλεήμονα, ἕναν θυμώδη σὲ πρᾶο, ἕνα σαρκολάτρη σὲ σώφρονα καὶ ἐγκρατῆ· αὐτὸ εἶνε τὸ δυσκολώτερο. Καὶ ὅμως τὸ ἔργο αὐτὸ ἀνέλαβε νὰ ἐκτελέσῃ καὶ ἐκτελεῖ ἡ Ἐκκλησία…

Ἀπόστολοι, προφῆτες, εὐαγγελισταί, ποιμένες καὶ διδάσκαλοι ἐργάζονται γιὰ μᾶς. Ὅλοι αὐτοὶ μὲ τὰ κηρύγματα, μὲ τὰ μυστήρια, μὲ τὶς προσευχὲς καὶ τὶς φροντίδες τους ἕνα σκοπὸ ὑπηρετοῦν· νὰ καθαρίσουν τὶς συνειδήσεις μας, νὰ φωτίσουν τὶς ψυχές μας, νὰ πελεκήσουν τὸ χαρακτῆρα μας. Στὴ βασιλεία του ὁ Χριστὸς δὲν δέχεται ἀθλιότητες· καὶ ἂν δὲν διορθωθοῦμε, δὲν ἔχουμε θέσι στὴ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. Ὁ χτίστης, πρὶν βάλῃ κάθε λιθάρι στὴ θέσι του τὸ πελεκάει. Κ᾽ ἐμεῖς, γιὰ νὰ γίνουμε ἄξιοι ἐκείνης τῆς τιμῆς, νὰ γίνουμε λίθοι τοῦ οὐρανίου οἰκοδομήματος, πρέπει νὰ ὑποβληθοῦμε σὲ γερὴ κατεργασία. Οἱ ἐργάτες τῆς Ἐκκλησίας κοπιάζουν γιὰ τὸν «καταρτισμόν» μας(Ἐφ. 4,12). Ἡ Ἐκκλησία, μάνα στοργική, φροντίζει γιὰ μᾶς· προσεύχεται, κηρύττει, συγχωρεῖ στὴν ἐξομολόγησι, γιατρεύει μὲ τὴ θεία κοινωνία· ὅλα γιὰ ν᾽ ἁγιασθοῦμε.

Ἂς εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, ποὺ τόσο μᾶς ἀγαπᾷ καὶ προνοεῖ γιὰ τὴ σωτηρία μας. Καὶ ἂς φροντίσουμε κ᾽ ἐμεῖς νὰ εἴμαστε πιστὰ καὶ ἀφωσιωμένα τέκνα τῆς Ἐκκλησίας του. Ἔτσι θ᾽ ἀξιωθοῦμε τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, στὴν ὁποία θὰ εἰσέλθουν μόνο ὅσοι εὐτρέπισαν τὴν ψυχὴ μέσα στὸ ἐργαστήριο ποὺ φέρει τὸ γλυκὺ ὄνομα· Ὀρθόδοξος Ἀνατολικὴ Ἐκκλησία.

† ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα (Ἐφ. 4,7-13). 8 Ἰανουαρίου 2023

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη στο http://www.iskiriaki.com/entipa/filladio.kiriaki/2023/2525.pdf

Αφήστε μια απάντηση