Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  .

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

   .

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

1        Κατερίνη, 27 Μαρτίου 2015

Ἀριθμ. Πρωτ. 579

ΜΗΝΥΜΑ ΠΑΣΧΑ 2015

†  Γ Ε Ω Ρ Γ Ι Ο Σ

Μητροπολίτης Κίτρους, Κατερίνης καί Πλαταμῶνος

πρός τόν Ἱερό Κλῆρο καί τόν εὐσεβῆ λαό τῆς Πιερίας

 

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί,

Κάθε χρόνο, ἡ Ἐκκλησία μᾶς καλεῖ νά ἑορτάσουμε τό Πάθος καί τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου. Ἔτσι καί φέτος. Ἀφοῦ τελειώσει ἡ Μεγάλη Σαρακοστή, περνοῦμε ἀπό τή Μεγάλη Ἑβδομάδα καί πλησιάζουμε στό Πάσχα. Γιατί, ὅμως, αὐτό ἐπαναλαμβάνεται κάθε χρόνο;

Δέν εἶναι τυχαῖο ὅτι ἡ Μεγάλη Ἑβδομάδα ὀνομάζεται καί Ἁγία Ἑβδομάδα. Κι αὐτό συμβαίνει, διότι ἡ συμμετοχή μας στό Πάθος τοῦ Κυρίου μᾶς ἁγιάζει πνευματικά. Τό Πάθος τοῦ Κυρίου μᾶς καλεῖ σέ μεταστροφή: νά ἀλλάξουμε, δηλαδή, τόν τρόπο πού σκεπτόμαστε καί νά δεχθοῦμε στή ζωή μας τό θέλημα τοῦ Θεοῦ.

Μόνον τότε ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ γίνεται προσωπική ἀνάσταση. Γίνεται ἀνάσταση τοῦ καθενός καί πνευματική ἀνάταση τῆς ζωῆς μας.

Ἔτσι, λοιπόν, κι ἐφέτος καλούμαστε:

 • Νά σπάσουμε τήν πέτρινη καρδιά μας, ὅπως ἀποκυλίστηκε ὁ λίθος ἀπό τόν τάφο τοῦ Χριστοῦ.

 • Νά δεχθοῦμε τούς καρπούς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος στήν καθημερινότητά μας.

 • Νά ἐνισχύσουμε τήν πίστη μας στόν Ἀναστάντα Κύριο.

 • Νά νικήσουμε τήν ἀδιαφορία πρός τόν πλησίον μας.

Ἡ Ἀνάσταση μᾶς βοηθᾶ νά συνειδητοποιήσουμε ὅτι ὁ Θεός μᾶς ἀγαπᾶ. Μᾶς ἀγαπᾶ, ἐπειδή εἴμαστε παιδιά Του. Πολλές φορές,  μάλιστα,  δέν εἴμαστε καλά παιδιά του.  Ὑψώνουμε τή

φωνή μας ὄχι γιά νά Τόν δοξάσουμε καί νά Τόν εὐχαριστήσουμε, ἀλλά γιά νά διαμαρτυρηθοῦμε, ὅταν τά πράγματα στή ζωή μας δέν πᾶνε ὅπως ἐμεῖς τά θέλουμε.

Αὐτό, ὅμως, σημαίνει ὅτι ξεχνοῦμε ὅτι, ἐκτός ἀπό τά δικά μας σχέδια, ὑπάρχει καί τό θεϊκό σχέδιο. Τά δικά μας σχέδια εἶναι προσωρινά καί ὄχι πάντοτε ἐφικτά. Ἡ Ἀνάσταση μᾶς διδάσκει ὅτι τό σχέδιο τοῦ Θεοῦ εἶναι πάντοτε ἐφικτό, διότι εἶναι ἀποτέλεσμα τῆς ἀγάπης Του γιά μᾶς. Εἶναι ἕνα σχέδιο πλημμυρισμένο ἀπό τήν εὐσπλαχνία Του. Βασισμένοι στήν ἀγάπη καί τή φιλανθρωπία τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου γιά τόν καθένα μας, μποροῦμε νά νικήσουμε τήν ἀδιαφορία μας γιά τόν διπλανό μας ἄνθρωπο.

Ἐπιπλέον, τό φετινό Πάσχα ἄς πάρουμε στά χέρια μας τόν Λόγο τοῦ Θεοῦ. Ἄς νιώσουμε τή χαρά τοῦ Εὐαγγελίου στή ζωή μας. Γιά μᾶς τούς χριστιανούς τό Εὐαγγέλιο δέν εἶναι μόνον ἕνα βιβλίο. Εἶναι προπάντων ἕνα Πρόσωπο, εἶναι ὁ Ἀναστημένος Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος καί ἀληθινός Σωτήρας τοῦ ἀνθρώπου.

Σέ τελευταία ἀνάλυση, ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ μᾶς βοηθᾶ νά γίνει ἡ ἴδια ἡ ζωή μας ἀναγγελία τοῦ Λόγου τοῦ Θεοῦ. Τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου φαίνεται ἀνεφάρμοστο στά μάτια πολλῶν ἀνθρώπων. Δέν φταίει, ὅμως, τό Εὐαγγέλιο. Φταῖμε ἐμεῖς οἱ χριστιανοί. Ἐνῶ πιστεύουμε στήν Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί συμμετέχουμε στόν πασχαλινό ἑορτασμό, ἡ ζωή μας δέν εἶναι ἀναστάσιμη. Ἐξακολουθοῦμε νά ζοῦμε στήν ἁμαρτία. Ἡ ζωή μας ἀντιπροσωπεύει τόν ἄνθρωπο τῆς πτώσης καί τῆς κατάπτωσης, ὄχι τόν ἀναστημένο ἀπό τή φθορά τοῦ θανάτου. Ἔτσι, λοιπόν, ἡ ζωή μας δυσφημίζει τόν λόγο τοῦ Θεοῦ στά μάτια τῶν λοιπῶν ἀνθρώπων.

Ἀγαπητοί μου ἀδελφοί,

   Ἀπό τήν καρδιά μου εὔχομαι ἡ φετινή Ἀνάσταση νά γίνει ἀφορμή:

 • Νά γίνουμε πιό ἐνεργοί καί συνειδητοί χριστιανοί.

 • Νά ἀναζητοῦμε καθημερινά συγκεκριμένους τρόπους γιά νά ζοῦμε τήν ἐν Χριστῷ ζωή.

 • Νά ζοῦμε μέ ἀγάπη πρός κάθε ἄνθρωπο.

 • Νά αὐξάνουμε κάθε μέρα τά ἔργα εὐσπλαχνίας, τά ὁποῖα συχνά ἀναγγέλλουμε, πολλές φορές ἐπικαλούμαστε, ἀλλά λίγες φορές πραγματοποιοῦμε.

 

Καλό καί Εὐλογημένο Πάσχα !

 

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

2

†  Ὁ  Κ ί τ ρ ο υ ς  Γ ε ώ ρ γ ι ο ς

Σχολιάστε

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".