Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.30 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

2015

Ἀρχὴ τοῦ νέου ἔτους, Πέμπτη 1 Ἰανουαρίου 2015 (2004), ῾Ριζωμένοι στὴν πίστι, ἀριθμ. φύλλου 1031(2)

Κυριακὴ πρὸ τῶν Φώτων (Μᾶρκ. 1,1-8), 4 Ἰανουαρίου 2015 (2003), Ἔχουμε ἀνάγκη κηρύγματος μετανοίας, ἀριθμ. φύλλου 929(2)

Τὰ ἅγια Θεοφάνεια, Τρίτη 6 Ἰανουαρίου 2015, Ἡ ἔρημος διψᾷ, ἀριθμ. φύλλου 1865

Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ, Τετάρτη 7 Ἰανουαρίου 2015 (2002), Ἡ μαρτυρία τοῦ Βαπτιστοῦ, ἀριθμ. φύλλου 836(2)

Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα (Ματθ. 4,12-17), 11 Ἰανουαρίου 2015 (2002), Τὸ μυστήριο τοῦ βαπτίσματος, ἀριθμ. φύλλου 837(2)

Τοῦ ἁγίου Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, Σάββατο 17 Ἰανουαρίου 2015 (2004), Περὶ ὑπακοῆς, ἀριθμ. φύλλου 1035(2)

Κυριακὴ ΙΒ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 17,12-19), 18 Ἰανουαρίου 2015 (2004), Σὲ ποιούς ὀφείλουμε εὐγνωμοσύνη;, ἀριθμ. φύλλου 1036(2)

Κυριακὴ ΙΕ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 19,1-10), 25 Ἰανουαρίου 2015 (2006), Ζακχαῖοι, ξυπνῆστε!, ἀριθμ. φύλλου 1225(2)

Ἀνακ. λειψ. Ἰω. Χρυσοστόμου (Ἑβρ. 7,26–8,2), Τρίτη 27 Ἰανουαρίου 2015, Ὑπόδειγμα ἀρχιερέως, ἀριθμ. φύλλου 1866

Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν (Ἑβρ. 13,7-16), Παρασκευὴ 30 Ἰανουαρίου 2015 (2003), Ὁ Βράχος τῶν αἰώνων, ἀριθμ. φύλλου 938(2)

Κυρ. Τελώνου & Φαρισαίου (Λουκ. 18,10-14), 1 Φεβρουαρίου 2015 (2006), Πῶς νὰ ἐκκλησιαζώμαστε, ἀριθμ. φύλλου 1229(2)

Ἡ Ὑπαπαντὴ τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2015 (2002), Στὴν Ὑπαπαντὴ (τέσσερα διδάγματα), ἀριθμ. φύλλου 844(2)

Ἐπὶ τῇ μνήμη ἁγ. Ἰσιδώρου Πηλουσιώτου, Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015, Γαλῆ (=γάτα) – νύμφη, ἀριθμ. φύλλου 1867

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Α΄ Κορ. 6,12-20), 8 Φεβρουαρίου 2015 πρωὶ, Ἀκριβοπληρωμένοι ἀπελεύθεροι, ἀριθμ. φύλλου 1868

Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου (Λουκ. 15,11-32), 8 Φεβρουαρίου 2015 ἑσπέρας, Σκλάβοι μακριὰ ἀπ᾽ τὸ σπίτι τοῦ Πατέρα, ἀριθμ. φύλλου 1869

Τοῦ ἁγίου ἱερομάρτυρος Χαραλάμπους, Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2015, Ἡ πίστι μας διώκεται, ἀριθμ. φύλλου 1870

Ψυχοσάββατον, 14 Φεβρουαρίου 2015 (2001),Ψυχοσάββατο,  ἀριθμ. φύλλου 752(2)

Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω (Ματθ. 25,31-46), 15 Φεβρουαρίου 2015 (2005), Τὸ παγκόσμιο δικαστήριο, ἀριθμ. φύλλου 1142(2)

Κυριακὴ τῆς Τυροφάγου (Ματθ. 6,14-21), 22 Φεβρουαρίου 2015 (2003), Εἶνε δύσκολο νὰ πῇς συγχωρῶ;, ἀριθμ. φύλλου 945(2)

Καθαρὰ Δευτέρα Μέγα Ἀπόδειπνο, 23 Φεβρουαρίου 2015 βράδυ, Οἱ δυνάμεις τοῦ Θεοῦ, ἀριθμ. φύλλου 1871

Α΄ στάσις Ἀκαθίστου ὕμνου, Παρασκευὴ 27 Φεβρουαρίου 2015 (2005), Ποῦ ὑπάρχει ἡ χαρά;  ἀριθμ. φύλλου 1146(2)

Κυρ. Α΄ Νηστειῶν (Ὀρθοδοξίας), 1 Μαρτίου 2015 πρωὶ (2004), Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Θεοῦ, ἀριθμ. φύλλου 1046(2)

Κυριακὴ Α΄ Νηστειῶν, 1 Μαρτίου 2015 ἑσπέρας, Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι!, ἀριθμ. φύλλου 1872

Β΄ Στάσις Χαιρετισμῶν, Παρασκευὴ 6 Μαρτίου 2015 βράδυ, Ὁ Ἄφθαστος, ἀριθμ. φύλλου 1873

Κυριακὴ Β΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 2,1-12), 8 Μαρτίου 2015 (2005), Ἡ ἁμαρτία ῥίζα ὅλων τῶν κακῶν, ἀριθμ. φύλλου 1150(2)

Τῶν ἁγίων 40 Μαρτύρων, Δευτέρα 9 Μαρτίου 2015 (2001), Θαρραλέα ὁμολογία, ἀριθμ. φύλλου 760(2)

Γ΄ Στάσις Xαιρετισμῶν, Παρασκευὴ 13 Mαρτίου 2015 βράδυ, Τὸ ἄκαρπο καρποφόρο, ἀριθμ. φύλλου 1874

Κυριακὴ Γ΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 8,34 – 9,1), 15 Μαρτίου 2015 (2002), Ἡ ἀξία τοῦ ἀνθρώπου, ἀριθμ. φύλλου 857(2)

Δ΄ Στάσις Χαιρετισμῶν, Παρασκευὴ 20 Μαρτίου 2015 βράδυ, Παρθενία – γάμος – ἐκτρώσεις, ἀριθμ. φύλλου 1875

Κυριακὴ Δ΄ τῶν Νηστειῶν (Ἑβρ. 6,13-20), 22 Μαρτίου 2015, Ἀποφεύγετε τὸν ὅρκο, ἀριθμ. φύλλου 1876

Ὁ Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου, Τετάρτη 25 Μαρτίου 2015 (2002), Ἂς χαρῇ ἡ Γῆ, ἀριθμ. φύλλου 853(2)

Ἀκάθιστος Ὕμνος, Παρασκευὴ 27 Μαρτίου 2015 βράδυ, Ὑπάρχει σήμερα ἡ πίστις;, ἀριθμ. φύλλου 1877

Κυριακὴ Ε΄ Νηστειῶν (Μᾶρκ. 10,32-45), 29 Μαρτίου 2015 (2004), Μαθηταὶ καθυστερημένοι;, ἀριθμ. φύλλου 1056(2)

Κυριακὴ Βαΐων (Φιλ. 4,4-9), 5 Ἀπριλίου 2015 πρωὶ, Θέλεις χαρά;, ἀριθμ. φύλλου 1878

Κυριακὴ Βαΐων βράδυ, 5 Ἀπριλίου 2015 (2004), Ἡ ξηρανθεῖσα συκῆ, ἀριθμ. φύλλου 1058(2)

Μεγ. Δευτέρα βράδυ (Ματθ. 22,15–23,39), 6 Ἀπριλίου 2015 (2005), Ἀποστομωτικὲς ἀπαντήσεις, ἀριθμ. φύλλου 1161(2)

Μεγάλη Τρίτη βράδυ, 7 Ἀπριλίου 2015, Ὅλοι ὑπεύθυνοι γιὰ τὸ κακὸ, ἀριθμ. φύλλου 1879

Μεγάλη Τετάρτη βράδυ, 8 Ἀπριλίου 2015 (2005), Ἡ θεία κοινωνία, ἀριθμ. φύλλου 1163(2)

Μεγάλη Πέμπτη βράδυ, 9 Ἀπριλίου 2015 (2001), Ἀπὸ τὰ δώδεκα εὐαγγέλια, ἀριθμ. φύλλου 773(2)

Μεγάλη Παρασκευὴ πρωὶ, 10 Ἀπριλίου 2015 (Ἀποκαθήλ. μετὰ τὸ εὐαγγ.), «Αἷμα καὶ ὕδωρ», ἀριθμ. φύλλου 1880

Μεγάλη Παρασκευὴ βράδυ, 10 Ἀπριλίου 2015 (2003), Ὁ Παμβασιλεὺς στὸν τάφο,ἀριθμ. φύλλου 969(2)

Κυριακὴ τοῦ Πάσχα (Ἰω. 1,1-17), 12 Ἀπριλίου 2015 (2001), Εἰς τὸ «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος», ἀριθμ. φύλλου 776(2)

Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ (Πράξ. 5,12-20), 19 Ἀπριλίου 2015, Τὰ τρία ὅπλα τῶν ἀποστόλων, ἀριθμ. φύλλου 1881

Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων (Πράξ. 6,1-7), 26 Ἀπριλίου 2015, Ἑλληνισταὶ, ἀριθμ. φύλλου 1882

Τοῦ Μεγάλου Ἀθανασίου (Ἑβρ. 13,7-16), Σάββατο 2 Μαΐου 2015 (2004), Ὑπακοὴ ἀλλὰ καὶ ἀντίστασις, ἀριθμ. φύλλου 1071(2)

Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου (Πράξ. 9,32-42), 3 Μαΐου 2015, Σχολεῖο ἡ Ἐκκλησία,ἀριθμ. φύλλου 1883

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Εἰρήνης, Τρίτη 5 Μαΐου 2015, Ἀριστοῦχος μαθήτρια, ἀριθμ. φύλλου 1884

Τῆς Μεσοπεντηκοστῆς (Ἰω. 7,14-30), 6 Μαΐου 2015 (2003), Ἡ θαυμαστὴ διδαχὴ, ἀριθμ. φύλλου 975(2)

Κυριακὴ Σαμαρείτιδος (Πράξ. 11,19-30), 10 Μαΐου 2015, Εἴμαστε Χριστιανοί;, ἀριθμ. φύλλου 1885

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Πράξ. 16,16-34), 17 Μαΐου 2015 πρωὶ, Ὁ σεισμὸς τῶν Φιλίππων, ἀριθμ. φύλλου 1886

Κυριακὴ τοῦ Τυφλοῦ (Πράξ. 16,16-34), 17 Μαΐου 2015 ἑσπέρας, Δύο εἴδη σεισμῶν, ἀριθμ. φύλλου 1887

Κυριακὴ Πατέρων τῆς Α΄ Οἰκ. Συνόδου, 24 Μαΐου 2015, Χωρισμόν, σεβασμιώτατοι! (Α΄), ἀριθμ. φύλλου 1888

Κυριακὴ τῆς Πεντηκοστῆς, 31 Μαΐου 2015, Ἔλα, Πνεῦμα ἅγιο!, ἀριθμ. φύλλου 1889

Κυριακὴ Ἁγ. Πάντων (Ἑβρ. 11,33 – 12,2), 7 Ἰουνίου 2015, Οἱ ἅγιοι νικοῦν καὶ τὰ λιοντάρια, ἀριθμ. φύλλου 1890

Τοῦ ἁγίου ἀποστόλου Βαρθολομαίου, Πέμπτη 11 Ἰουνίου 2015 (2005) , Ἕνας ἄδολος ἄνθρωπος, ἀριθμ. φύλλου 1178(2)

Κυριακὴ Β΄ Ματθαίου (Ματθ. 4,18-23), 14 Ἰουνίου 2015, Κριτήρια ἐκλογῆς τῶν ἀποστόλων, ἀριθμ. φύλλου 1891

Ἁγίου Αὐγουστίνου, Δευτέρα 15 Ἰουνίου 2015 (2000), Ποῦ ἡ εὐτυχία; (κατὰ τὸν ἅγιο Αὐγουστῖνο), ἀριθμ. φύλλου 717(2)

Κυριακὴ Γ΄ Ματθαίου (῾Ρωμ. 5,1-10), 21 Ἰουνίου 2015, Κολυμπᾶμε στὴν ἀγάπη Του οἱ ἀχάριστοι, ἀριθμ. φύλλου 1892

Κυριακὴ Δ΄ Ματθαίου (Ματθ. 8,5-13), 28 Ἰουνίου 2015, Σύγχρονη δουλεία, ἀριθμ. φύλλου 1893

Τῶν ἀποστόλων Πέτρου καὶ Παύλου, Δευτέρα 29 Ἰουνίου 2015, Ἡ φωνὴ τοῦ Παύλου πρὸς τὴν σύγχρονη Ἑλλάδα, ἀριθμ. φύλλου 1894

Τῶν Δώδεκα Ἀποστόλων (Α´ Κορ. 4,9-16), Τρίτη 30 Ἰουνίου 2015, Ἀντιγραφὴ τοῦ Χριστοῦ μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Παύλου, ἀριθμ. φύλλου 1895

Ἁγ. Ἀθανασίου ἐν τῷ Ἄθω (Γαλ. 5,22 – 6,2), Κυριακὴ 5 Ἰουλίου 2015, Ἀ χ θ ο φ ό ρ ο ι, ἀριθμ. φύλλου 1896

Τῆς ἁγ. μεγαλομ. Κυριακῆς (Γαλ. 3,23 – 4,5), Τρίτη 7 Ἰουλίου 2015, Προλήψεις καὶ δεισιδαιμονίες, ἀριθμ. φύλλου 1897

Κυριακὴ ΣΤ΄ Ματθαίου (Ματθ. 9,1-8), 12 Ἰουλίου 2015, ῾Ρίζα τῶν ἀσθενειῶν ἡ ἁμαρτία, ἀριθμ. φύλλου 1898

Κυρ. Πατέρων Δ΄ Οἰκ. Συν. (Ματθ. 5,14-19), 19 Ἰουλίου 2015 (2004), Τὸ ἁλάτι τῆς γῆς, ἀριθμ. φύλλου 1088(2)

Τοῦ προφήτου Ἠλιοὺ τοῦ Θεσβίτου, Δευτέρα 20 Ἰουλίου 2015, Ὁ θαυμαστὸς προφήτης, ἀριθμ. φύλλου 1899

Κυριακὴ Η΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,14-22), 26 Ἰουλίου 2015, «Ἄνθρωπον ζητῶ!», ἀριθμ. φύλλου 1900

Τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, Δευτέρα 27 Ἰουλίου 2015 (2003), Διδάγματα ἀπὸ τὸν βίο τοῦ ἁγίου Παντελεήμονος, ἀριθμ. φύλλου 990(2)

Κυριακὴ Θ΄ Ματθαίου (Ματθ. 14,22-34), 2 Αὐγούστου 2015, Πίστι, μὴν ἀπελπιζώμαστε!,ἀριθμ. φύλλου 1901

Μεταμόρφωσις τοῦ Σωτῆρος (Β΄ Πέτρ. 1,10-19), Πέμπτη 6 Αὐγούστου 2015 (2002), Ὑπόμνησις, ἀριθμ. φύλλου 886(2)

Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23), 9 Αὐγούστου 2015 (2005), «Ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;», ἀριθμ. φύλλου 1197(2)

Κοίμησις τῆς Θεοτόκου, 15 Αὐγούστου 2001, Ἡ ἔνδοξος Κοίμησις, ἀριθμ. φύλλου 801(2)

Κυριακὴ ΙΑ΄ Ματθαίου (Ματθ. 18,23-35), 16 Αὐγούστου 2015, Ἡ μακροθυμία τοῦ Θεοῦ, ἀριθμ. φύλλου 1902

Ἀπόδοσις τῆς Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, Κυριακὴ 23 Αὐγούστου 2015 (2001), Ἡ ταπείνωσις τῆς Θεοτόκου, ἀριθμ. φύλλου 798(2)

Τοῦ ἁγίου Κοσμᾶ τοῦ Αἰτωλοῦ, Δευτέρα 24 Αὐγούστου 2015 (2000), Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ἀπέναντι τῶν ἀπίστων, ἀριθμ. φύλλου 724(2)

Ἀποτομὴ τῆς κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου, Σάββατο 29 Αὐγούστου 2015 (2004), Οἱ ἄνθρωποι θανατώνονται, οἱ ἰδέες ὄχι, ἀριθμ. φύλλου 1099(2)

Κυριακὴ ΙΓ΄ Ματθαίου (Ματθ. 21,33-42), 30 Αὐγούστου 2015, Ἀντὶ καρπῶν ἀγκάθια, ἀριθμ. φύλλου 1903

Κυριακὴ ΙΔ΄ Ματθαίου (Ματθ. 22,1-14), 6 Σεπτεμβρίου 2015, Γάμος καὶ χαρὰ, ἀριθμ. φύλλου 1904

Τὸ Γενέσιον τῆς Θεοτόκου, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου 2015 (2001), Ἡ γέννησις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, ἀριθμ. φύλλου 807(2)

Κυριακὴ πρὸ τῆς Ὑψώσεως (Ἰω. 3,13-17), 13 Σεπτεμβρίου 2015 (2003),Ἔλειψε ἡ ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ…,  ἀριθμ. φύλλου 1001(2)

Ὕψωσις τοῦ τιμίου Σταυροῦ, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2015, Ὁ σταυρὸς κάνει θαύματα, ἀριθμ. φύλλου 1905

Κυριακὴ μετὰ τὴν Ὕψωσιν (Μᾶρκ. 8,34–9,1), 20 Σεπτεμβρίου 2015 (2005), Περὶ ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου, ἀριθμ. φύλλου 1201(2)

Τῆς ἁγίας καὶ ἰσαποστόλου Θέκλης, Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2015 (2002), Μία προφητεία, ἀριθμ. φύλλου 903(2)

Μετάστασις Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 (2004), Ὁ Θεὸς εἶνε ἀγάπη, ἀριθμ. φύλλου 1106(2)

Κυριακὴ Α΄ Λουκᾶ (Λουκ. 5,1-11), 27 Σεπτεμβρίου 2015 (2002), Πῶς θὰ ἔρθῃ ἡ εὐλογία;, ἀριθμ. φύλλου 902(2)

Κυριακὴ Β΄ Λουκᾶ (Λουκ. 6,31-36), 4 Ὀκτωβρίου 2015 (2002), Ἕνας νόμος φτάνει!, ἀριθμ. φύλλου 905(2)

Κυριακὴ Δ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 8,4-15), 11 Ὀκτωβρίου 2015 (2003), Ὑπ ο μ ο ν ὴ, ἀριθμ. φύλλου 1007(2)

Τοῦ εὐαγγελιστοῦ Λουκᾶ, Κυριακὴ 18 Ὀκτωβρίου 2015, «Λουκᾶς ὁ ἀγαπητός», ἀριθμ. φύλλου 1906

Τοῦ ἁγίου μεγαλομάρτυρος Ἀρτεμίου, Τρίτη 20 Ὀκτωβρίου 2015 (2002), Ὁ ἅγιος Ἀρτέμιος, ἀριθμ. φύλλου 908(2)

Τοῦ ἁγίου Ἰακώβου τοῦ ἀδελφοθέου, Παρασκευὴ 23 Ὀκτωβρίου 2015 (2005), Πικρὸς θάνατος, ἀριθμ. φύλλου 1205(2)

Κυριακὴ ΣΤ΄ τοῦ Λουκᾶ, 25 Ὀκτωβρίου 2015 (1999), Ἡ χώρα τῶν Γαδαρηνῶν, Ἀριθμ. φύλλου 695(2)

Τοῦ ἁγίου Δημητρίου, Δευτέρα 26 Ὀκτωβρίου 2015 (2005), Δύο θαύματα, ἀριθμ. φύλλου 1206(2)

Τῆς Ἁγίας Σκέπης, Τετάρτη 28 Ὀκτωβρίου 2015 (2004), Δύο ὀπτασίες, ἀριθμ. φύλλου 1113(2)

Τῶν ἁγίων Ἀναργύρων, Κυριακὴ 1 Νοεμβρίου 2015, Ὑπερηφανεύεσαι; – ἀριθμ. φύλλου 1907

Τῶν Παμμεγίστων Ταξιαρχῶν, Κυριακὴ 8 Νοεμβρίου 2015, Πέντε τρόποι ὑπάρξεως τῶν ὄντων
καὶ τὰ ἐλευθέρια τῆς Φλωρίνης, ἀριθμ. φύλλου 1908

Τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Ἐλεήμονος, Πέμπτη 12 Νοεμβρίου 2015, Ἐλεημοσύνη ψεύτικη καὶ ἀληθινὴ, ἀριθμ. φύλλου 1909

Κυριακὴ ΚΔ΄ (Ζ΄) Λουκᾶ (Ἐφ. 2,14-22), Κυριακὴ 15 Νοεμβρίου 2015, Θεία κατεργασία, ἀριθμ. φύλλου 1910

Τὰ Εἰσόδια τῆς Θεοτόκου, Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2015, Τὰ περιττὰ καὶ τὸ ἀναγκαῖο, ἀριθμ. φύλλου 1911

Κυριακὴ ΚΕ΄ (Η΄) Λουκᾶ (Ἐφ. 4,1-7), 22 Νοεμβρίου 2015, Ἀ ν ο χ ὴ, ἀριθμ. φύλλου 1912

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Αἰκατερίνης, Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2015, Γυναίκα πρότυπο ἱεραποστολῆς, ἀριθμ. φύλλου 1913

Κυριακὴ ΙΓ΄ Λουκᾶ (Λουκ. 18,18-27), 29 Νοεμβρίου 2015, Εἴμαστε παραβάτες…, ἀριθμ. φύλλου 1914

Κυριακὴ ΚΣΤ΄ (Θ΄) Λουκᾶ (Ἐφ. 5,8-19), 29 Νοεμβρίου 2015 (β΄), Πονηρὲς ἡμέρες, προσοχή!, ἀριθμ. φύλλου 1915

Τῆς ἁγίας μεγαλομάρτυρος Βαρβάρας, Παρασκευὴ 4 Δεκεμβρίου 2015 (2003), Οἱ σχέσεις τῶν παιδιῶν μὲ τοὺς γονεῖς, ἀριθμ. φύλλου 1020(2)

Τοῦ ἁγίου Νικολάου, Κυριακὴ 6 Δεκεμβρίου 2015, Ἀπὸ τὴ ζωὴ τοῦ ἁγίου Νικολάου, ἀριθμ. φύλλου 1916

Τοῦ ἁγίου Ἀμβροσίου Μεδιολάνων, Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2015 (2004), «Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι…», ἀριθμ. φύλλου 1121(2)

Κυριακὴ τῶν Προπατόρων (Κολ. 3,4-11), 13 Δεκεμβρίου 2015, Ἡ ὀργὴ τοῦ Θεοῦ, ἀριθμ. φύλλου 1917

Κυρ. πρὸ Χρ. Γεννήσεως (Ἑβρ. 11,9-10,32-40), 20 Δεκεμβρίου 2015, Μὲ τὴν πίστι νικηταὶ στὸν πόλεμο, ἀριθμ. φύλλου 1918

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Πέμπτη 24 Δεκεμβρίου 2015 (ἑσπερινός), Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος
α΄. Βάθος πτώσεως, ἀριθμ. φύλλου 1919

Ἡ Γέννησις τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ, Παρασκευὴ 25 Δεκεμβρίου 2015 (θ. λειτ.), Ἡ ἀνύψωσις τῆς πεσούσης ἀνθρωπότητος
β΄. Ὕψος ἀνορθώσεως, ἀριθμ. φύλλου 1920

Σύναξις τῆς ὑπεραγίας Θεοτόκου, Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2015 (2001), Νὰ γίνουμε φιλακόλουθοι
(Περὶ ἐκκλησιασμοῦ), ἀριθμ. φύλλου 830(2)

Τοῦ ἁγίου πρωτομάρτυρος Στεφάνου, Κυριακὴ 27 Δεκεμβρίου 2015, Ὁ ἔλεγχος, ἀριθμ. φύλλου 1921

Σχολιάστε

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".