Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.30 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

εικόνα_Viber_2020-06-05_09-47-53

«ΚΥΡΙΑΚΗ» ΣΥΝΤΟΜΟΝ ΚΗΡΥΓΜΑ

Διανέμεται ἀπὸ τὸν Ἱεραποστολικὸ Σύλλογο Κυριακή, τηλ: 23510 22183 – Κατερίνη.

Στὸ διαδίκτυο στὸν ἰστότοπο: http://www.iskiriaki.com

* * *

῾Ρίξτε ἕνα βλέμμα στὴν Εὐρώπη. Πρὸ Χριστοῦ στὶς Ἄλπεις, στοὺς δρυμῶνες τῆς Γερμανίας καὶ στὶς στέππες τῆς ῾Ρωσίας κατοικοῦσαν ἄγρια φῦλα, βάρβαροι ποὺ ἔτρωγαν βελανίδια·ὅταν πίστεψαν στὸ Χριστὸ καὶ βαπτίσθηκαν, ἀνέπτυξαν πολιτισμό. Ἀλλὰ τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ Εὐρώπη ἀρνήθηκε, δίωξε τὸν Χριστό, διέπραξε τὰ μεγαλύτερα ἐγκλήματα. Ἄλλοτε μὲ τὸν ὀρθολογισμό, ἄλλοτε μὲ τὴν αἵρεσι, ἄλλοτε μὲ τὴν ἀθεΐα, ἄλλοτε μὲ τὴ μοντέρνα ζωὴ καὶ τὴν ἀνηθικότητα, τὸ καύχημα τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἡ Εὐρώπη ὅπου δέχθηκε ἀποστόλους καὶ εἶδε θαύματα, ἐσταύρωσε τὸ Χριστὸ καὶ ὁ Χριστὸς ἐγκατέλειψε τὴν Εὐρώπη.

Ἂν θέλετε νὰ δῆτε σήμερα τὴ ζωντάνια τοῦ ἁγίου Πνεύματος, τὸ ζωογόνο ῥεῦμα τῆς Πεντηκοστῆς, μὴν πᾶτε στὴν Εὐρώπη·νὰ πᾶτε στὴν Ἀφρική, ὅπου οἱ ἰθαγενεῖς πιστεύουν στὸ Χριστό. Καὶ ἐνῷ ἐδῶ κανείς δὲν συγκινεῖται, ἂν πᾶτε ἐκεῖ, θὰ δῆτε τοὺς πρώην ἀγρίους νὰ βαπτίζωνται καὶ νὰ λατρεύουν μὲ δάκρυα τὸν Κύριο. Αὐτοὶ πιστεύουν στὸ Χριστό.

Λένε, ὅτι κάτω στὸ Νεῖλο ποταμὸ ἦταν μιὰ φυλὴ ἄγρια, ποὺ ἀλλοίμονό σου ἂν ἔμπαινες στὴ ζούγκλα τους· ὅπως κόβεις τὸ λάχανο, ἔτσι αὐτοὶ ἔσφαζαν τὸ λευκὸ καὶ τὸν ἔτρωγαν τελετουργικῶς. Αὐτοὶ λοιπὸν οἱ ἀνθρωποφάγοι εἶχαν ἕνα βράχο, ποὺ τὸν θεωροῦσαν ἱερό, καὶ πάνω στὶς μυτερὲς αἰχμές του συνέτριβαν τὰ κεφάλια – κρανία καὶ ἔτρωγαν τὰ μυαλὰ τῶν ἀνθρώπων. Στὸ μέρος λοιπὸν αὐτό, ποὺ ἦταν ἀνθρωποφάγοι, ὅταν πῆγαν ἱεραπόστολοι καὶ κήρυξαν, αὐτοὶ πίστεψαν στὸ Χριστό·καὶ ἐκεῖνο τὸ βράχο, τοῦ αἵματος καὶ τοῦ μαρτυρίου τόσων ἀνθρώπων, ὅταν ἔγιναν Χριστιανοί, τὸν σκάλισαν, τὸν ἔκαναν βαπτιστήριο – κολυμβήθρα, γιὰ νὰ βαπτίζουν τὰ παιδιά τους!

Ἂν λοιπὸν θέλετε νὰ δῆτε τὴ δύναμη τῆς πίστεώς μας, μὴ μείνετε στὴν Εὐρώπη·πηγαίνετε στὴν Ἀφρική, πηγαίνετε στὴν Ἀσία, μέχρι τὶς Ἰνδίες καὶ τὴν Ἰαπωνία, καὶ θὰ δῆτε ἐκεῖ ἀνθρώπους ποὺ πιστεύουν στὴν Ὀρθοδοξία.

Ἐμεῖς δυστυχῶς σήμερα δὲν ἔχουμε δάκρυ, ὁ νοῦς μας δὲν εἶναι συγκεντρωμένος. Ἂς ὁμολογήσουμε, ἀδέρφια μου, τὴν πικρὴ ἀλήθεια, ἂς τὸ ὁμολογήσουμε·τὰ κορμιά μας μόνο εἶναι στὴν ἐκκλησία, τὸ πνεῦμα – ἡ ψυχή μας εἶναι μακριά·ἄλλοι στὶς ἐργασίες, ἄλλοι στὸ ἐμπόριο, ἄλλοι στοὺς αἰσχροὺς ἔρωτες… Μᾶς λείπει τὸ Πνεῦμα. Ὦ Χριστέ, ὦ Παναγία Δέσποινα!  Ὦ Πνεῦμα ἅγιο, ἂς ἔλθῃς σ᾽ ἐμᾶς! Πνεῦμα ἅγιο, ἔλα στοὺς ἀρχιερεῖς μας, στοὺς κληρικούς μας, στοὺς θεολόγους μας. Ἂς πνεύσῃ Πνεῦμα ἅγιο ἀπὸ τὰ παλάτια μέχρι τὶς καλύβες, νὰ γίνῃ ἡ χώρα μας πάλι ἔθνος ἱεραποστολικό. Ἂς παρακαλέσουμε τὸ Πνεῦμα τὸ ἅγιο νά ᾽ρθῃ πάλι στὴν πατρίδα μας, νὰ γίνουμε ἔθνος πνευματικὸ καὶ ἅγιο, πρὸς δόξαν τῆς ἁγίας Τριάδος. ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Φανερωμένης Χολαργοῦ-Ἀθῆναι τὴν 21-7-1963. Καταγραφὴ καὶ σύντμησις 11-7-2016 γιά τό φυλλάδιο «ΚΥΡΙΑΚΗ», ἀριθμ. φύλλου 2017. Τὴν ὁμιλία αὐτὴ μπορεῖτε νὰ τὴν ἀκούσετε χωρὶς περικοπὲς στὸ cd 83β΄Α τῆς σειρᾶς «ΦΩΝΗ ΒΟΩΝΤΟΣ».

Σχολιάστε

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".