Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  .

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  .

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

   .

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

Αβραάμ Σαλασίδης

(από logos.arnion.gr)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
1 Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον Λήψη
2 Ἡ Γυνή καί τό Θηρίον (Ἀποκάλυψις κέφ 17) Λήψη
3(α) Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός Λήψη
3(β) Ἀλλάξτε δρόμο Λήψη
3(γ) Σκληροτράχηλοι Λήψη
4 Ἡ Θαυματουργός Προσευχή Λήψη
5 Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες Λήψη
6 Ὁ Μέγας Φώτιος Λήψη
7(α) Ὑπάρχει Θεός Λήψη
7(β) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος Λήψη
7(γ) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
8(α) Καθαροί στήν σκέψη Λήψη
8(β) Λόγια – Ἔργα – Πίστις Λήψη
8(γ) Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
9(α) Σπόρος – Λόγος Λήψη
9(β) Ὑπάρχει Ψυχή Λήψη
9(γ) Ὀσαννά Λήψη
9(δ) Προσεύχεσθε Λήψη
10(α) Ἐπί Γῆς Εἰρήνη Λήψη
10(β) Μέγας Βασίλειος-Μόδεστος Λήψη
10(γ) Ἰορδάνης – Δάκρυα Λήψη
11 Ἕνας ἀστροναύτης τοῦ Πνεύματος Λήψη
12 Περί βλασφημίας Λήψη
13 Ἡ Πίστις τῶν ἡρώων τοῦ 1821 Λήψη
14 Μήπως εἴμεθα χλυαροί Λήψη
15 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στήν ἐποχή μας Λήψη
16 Ἡ ἀξία τῶν Χριστιανικῶν ὁμάδων Λήψη
17 Ἕνα πετραδάκι Λήψη
18 Ἀγωνίζεσθε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Λήψη
19 Οἱ Τσιγκάνοι Λήψη
20 Οἱ ἄπιστοι ἔναντι τοῦ Χριστοῦ Λήψη
21 Ὁ διωγμός τῶν Εὐσεβῶν Λήψη
22 Τό τέλος τῶν ἀσεβῶν Λήψη
23 Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις Λήψη
24 Τρεῖς τηλεοράσεις Λήψη
25 Ὁ Κατακλυσμός Λήψη
26 Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
27 Ἕνας διάλογος Λήψη
28 Ἐκλογαί – Ἐκκλησιαστική περιουσία – Διαζύγιον Λήψη
29 Τό γῆρας Λήψη
30 Γιατί δέν ὑπογράφω διαζύγιον Λήψη
31 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί οἱ ἐχθροί του Λήψη
32 Ἔρχεται πείνα Λήψη
33 Ἡ εἰδωλολατρία τότε καί τώρα Λήψη
34(α) Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς Λήψη
34(β) Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος Λήψη
34(γ) Ἡ ἱστορία τοῦ Σταυροῦ Λήψη
35 Ὁράματα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη Λήψη
36 Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας Λήψη
37(α) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
37(β) Ὁ Ἅγιος Γεώργιος – Ὁμολογηταί Λήψη
37(γ) Μικροί Ἀπόστολοι Λήψη
38 Ὁ Σταυρός Νικᾶ Λήψη
39 Οἱ Πατέρες Λήψη
40(α) Οἱ Ἄσωτοι Λήψη
40(β) Ἡ Μέλλουσα Κρίσις Λήψη
40(γ) Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἤν Οὗτος Λήψη
41 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Λήψη
42(α) Οὐκ ἐξέστι σοί Λήψη
42(β) Καί ὁ Κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω Λήψη
42(γ) Μήν Μεριμνᾶτε Λήψη
43 Θρησκευτικός ἤ πολιτικός γάμος Λήψη
44 Μιά γυναίκα ὑπόδειγμα Λήψη
45 Ὀρθοδοξία Λήψη
46(α) Χαιρετισμοί – Χαρά Λήψη
46(β) Χαιρετισμοί – Ἀνόρθωσις Λήψη
46(γ) Χαιρετισμοί -Ὕμνος ἅπας ἰττᾶται Λήψη
47 Ἡ δύναμις τοῦ Θείου Λόγου Λήψη
48 Θρησκευτική ἀδιαφορία Λήψη
49 Τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα Λήψη
50 Τίς Ἔνοχος Λήψη
51 Ἕνα αἶσχος Λήψη
52 Τί μας λείπει Λήψη
53 Ὀρθοδοξία τό καύχημά μας Λήψη
54 Ὀρθοδοξία – Ὀρθοπραξία Λήψη
55 Ὀρθοδοξία – Χιλιασμός Λήψη
56 Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσης Λήψη
57 Οἱ δυό ἀστέρες Πατρίς-Οἰκογένεια Λήψη
58 Ὁ τρίτος ἀστήρ ἡ Θρησκεία Λήψη
59 Ἕνας κοινωνικός ἀναμορφωτής Λήψη
60 Εἰκών ἀμετανόητου ἀνθρώπου Λήψη
61 Μέσα συντελεστικά πρός μετάνοιαν Λήψη
62 Μνήσθητί μου Κύριε Λήψη
63 Περί ἁμαρτίας Λήψη
64 Ἡ ἁπλότις τοῦ Χριστοῦ Λήψη
65 Πιστεύουμεν Λήψη
66 Τό ράσο στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους Λήψη
67 Ἡ Πρώτη Ἐντολή Λήψη
68 Ἡ Δευτέρα Ἐντολή Λήψη
69 Ἡ Τρίτη Ἐντολή Λήψη
70 Ἡ Τετάρτη Ἐντολή Λήψη
71 Πειθαχείν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις Λήψη
72 Ὑπακοή εἰς τόν Θεόν Λήψη
73 Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω Λήψη
74 Ἐξομολόγησις Λήψη
75 Ἅγιος Ἰγνάτιος – Ἀνθρωπαρέσκεια Λήψη
76 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
77(α) Θεία Εὐχαριστία Λήψη
77(β) Πλεονεξία Λήψη
78 Ἀπαραίτητον φάρμακον Λήψη
79 α) Ἁγία Μόνικα β) Ἅγιος Χαράλαμπος Λήψη
80 Χαρά Λήψη
81 α) Χοροί β) Φαρισσαϊσμός Λήψη
82 Ὁ Νυμφίος – Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς Λήψη
83 α) Μεγάλη Πέμπτη β) Τί ἐποίησας Λήψη
84(α) Φῶς Χριστοῦ Λήψη
84(β) Λάζαρος Λήψη
85 Μιά τολμηρή ἰδέα Λήψη
86 Ἔχω κλῆρον – Νέον κλῆρον Λήψη
87 Γιατί κατεστράφη ἡ Μικρά Ἀσία Λήψη
88 Οἱ τρεῖς πτώσεις Λήψη
89 Ὁ κόκκινος δράκων τῆς Ἀποκαλύψεως Λήψη
90 Δίκη παγκόσμιος Λήψη
91 Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς Λήψη
92 Περί Μετανοίας Λήψη
93 Τό θάρρος τοῦ Τυφλοῦ Λήψη
94 Εἴμεθα θρησκευτικόν Ἔθνος Λήψη
95 Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Λήψη
96 Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Λήψη
97 Τέκνα ὀργῆς τέκνα κατάρας Λήψη
98 Τρεῖς κατηγορούμενοι Λήψη
99 Νιτσεβό Λήψη
100 Τό Θεῖο Βρέφος Λήψη

 

 (Ὁμιλίες ἀπό 101 ἕως 208)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
101 Ὁ πνευματισμός Λήψη
102 Ἡ δίψα τῆς Ψυχῆς Λήψη
103 Ἕνας πλούσιος πού ἔγινε φτωχός Λήψη
104(α) Ἡ Ἀγάπη Λήψη
104(β) Στρατιῶτες Χριστοῦ Λήψη
105(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
105(β) Τά Πάθη Του Λήψη
106(α) Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου Λήψη
106(β) Ὁ Λόγος Λήψη
107(α) Συγχώρεσις Λήψη
107(β) Ἡ Πηγή τῆς Χαρᾶς Λήψη
108 Μᾶς διδάσκουν τά Ἔθνη Λήψη
109 Τό φοβερότερον ἡφαίστειον Λήψη
110(α) Αὐτογνωσία Λήψη
110(β) Τό Μέγα Ἔλεος Λήψη
111 Αὐτογνωσία Λήψη
112 Ραντιεῖς μέ ὑσσώπω Λήψη
113 Καρδίαν Καθαράν (ἀ” μέρος) Λήψη
114 Καρδίαν Καθαράν (β” μέρος) Λήψη
115 Διδάξω ἀνόμους τᾶς ὁδούς Σου Λήψη
116 Ρύσε μέ ἐξ αἱμάτων Λήψη
117 Ταπεινή Καρδία Λήψη
118 Ἡ φωτογραφία μας Λήψη
119 Οἱ Τρεῖς φίλοι Λήψη
120 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Παντοδύναμος Λήψη
121 Ἑνωτικοί καί ἀνθενωτικοί Λήψη
122 Κάτω τά χέρια ἀπό τήν Ἐκκλησία Λήψη
123 Ἀγώνας γιά μία Ἐλεύθερη Ἐκκλησία Λήψη
124 Ἐντυπώσεις ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη Λήψη
125 Ὑπάρχει δίψα Δικαιοσύνης Λήψη
126 Ἀπό τήν ζωή μου ὡς Ἱεροκήρυκος Λήψη
127 Τά δυό Θαύματα Λήψη
128 Τό ἐστεμμένον Θηρίον τῆς Ἀποκαλύψως Λήψη
129 Τακτική Ἀγῶνος Λήψη
130 Εὐχαριστία καί δυσάρεστα Λήψη
131 Σιωνισμός – Μία λερναία ὕδρα Λήψη
132 Τρελλός Λήψη
133 Κρυπτοχριστιανοί Λήψη
134 Ψευδοχριστιανοί Λήψη
135 Ὀλίγοι θά νικήσουν Λήψη
136 Ὑποδείγματα ἠρωϊκής ἀντιστάσεως Λήψη
137 Ἕλληνες μή βλασφημεῖτε Λήψη
138 Ἐθνική αὐτοκτονία Λήψη
139 Τό Εὐαγγέλιον ἀνεφάρμοστον Λήψη
140 Ἀναμνήσεις Λήψη
141 Ὑπόδειγμα Ἱεραποστολικῆς Δράσεως Λήψη
142 Ἡ Θεία Κοινωνία Λήψη
143 Ποιούς θά ψηφίσετε Λήψη
144 Ὄχι τήν Κυριακή Λήψη
145 Διδάγματα ἐξ Ἀλβανίας Λήψη
146 Τρεῖς Προφῆται Λήψη
147 Ταπείνωσις – Μετάνοια – Κρίσις Λήψη
148 α) Ὑπαπαντή β) Ἐπιτρέπεται Λήψη
149(α) Νηστεία Λήψη
149(β) Συγχώρεσις Λήψη
150(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
150(β) Ἀκάθιστος Ὕμνος Λήψη
151 Ὀρθοδοξία-Εἰκόνες Λήψη
152 α) Ὁ ἄφθαστος β) Οἱ ἄφωνοι ρήτορες Λήψη
153 Τό μεγαλύτερο κακό Λήψη
154 Ἡ ἀλήθεια γαί τήν ψυχή Λήψη
155 Ἡ Μητέρα τῶν Ἀρετῶν Λήψη
156(α) Ἕνας καθρέπτης Λήψη
156(β) Τό πρώτον Λήψη
157(α) Ἡ Παρθενία Λήψη
157(β) Ἑλλάς, Δεύρω ἔξω Λήψη
158 Τό Μέγα Μυστήριον Λήψη
159(α) Οὐαί Ὑμίν Λήψη
159(β) Ἐν πολλαίς ἁμαρτίαις Λήψη
160(α) Ἡ φιλαργυρία Λήψη
160(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
161 Ὁμιλίαι εἰς Πάρον Λήψη
162 Ἀπαντῶ εἰς τούς κατηγόρους μου Λήψη
163 Ὄχι εἰς τόν Ἀγγελόπουλον καί Σία Λήψη
164 Οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ Λήψη
165 Φιάλαι Ἀποκαλύψεως Λήψη
166 Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον Λήψη
167(α) Αἰώνια λύτρωση Λήψη
167(β) Ὁ Κύριος Ἐγγύς Λήψη
168(α) Ἡ Ξηρανθεῖσα Συκῆ Λήψη
168(β) Ὁ Χιτών Λήψη
169 α) Ὁ γογγισμός β) Οἱ δυό μαθήτριαι Λήψη
170(α) Χριστιανοί Λήψη
170(β) Σεισμός Λήψη
171(α) Ἅγιο Πνεῦμα Λήψη
171(β) Ὁ ἐμπαιγμός Λήψη
172(α) Συνείδησις Λήψη
172(β) Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Λήψη
173 Δυό ἀστέρια τῆς καρδίας μας Λήψη
174 α) Μιμηταί τοῦ Παύλου β) Προλήψεις Λήψη
175 α) Αἱρετικοί β) Διχόνοια Λήψη
176 Τό Τίμιον Ὄνομα Λήψη
177 Ρεκόρ ἁμαρτιῶν Λήψη
178 Ὅλοι στόν Ἀγώνα Λήψη
179(α) Περί Μακροθυμίας Λήψη
179(β) Πρόσεχε Λήψη
180(α) Ἐξέλθετε Λήψη
180(β) Πορνικοί ἄνθρωποι Λήψη
181(α) Περί πορνείας Λήψη
181(β) Ὑπνοβάτες Λήψη
182(α) Συνείδησις Λήψη
182(β) Πίστις Λήψη
183(α) Τό Εὐαγγέλιο Λήψη
183(β) Ταπεινοί στόν Θρόνο Λήψη
184(α) Περί Ὑπακοῆς Λήψη
184(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
185 Μία Χρυσοστομική ἀνθοδέσμη Λήψη
186 Ἕνας μεγάλος κίνδυνος Λήψη
187 Ἕνα φοβερό ἁμάρτημα Λήψη
188 Ποῦ εἶναι ἡ Ἐνότις Λήψη
189 Τά ζῶα διδάσκουν Λήψη
190(α) Καρποφόρα δένδρα Λήψη
190(β) Περί θλίψεως Λήψη
191(α) Στήν φυλακή Λήψη
191(β) Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ Λήψη
192(α) Οἱ Ἅγιοι Πάντες Λήψη
192(β) Τά κρυπτά Λήψη
193 α) Ὁ Εὐεργέτης β) Δικαίωση Λήψη
194(α) Καιρῶ δεκτῶ Λήψη
194(β) Τί καυχᾶσαι Λήψη
195(α) Τό Εὐαγγέλιον Λήψη
195(β) Ὁ Ἅγιος Φίλιππος Λήψη
196 α) Οἰκοδομῆ β) Χωράφι Λήψη
197(α) Προφάσεις Λήψη
197(β) Ἡ Μεγαλύτερη δύναμη Λήψη
198(α) Μακροθυμία-Βλασφημία Λήψη
198(β) Τήν Πίστην τετήρηκα Λήψη
199(α) Μετανοεῖτε Λήψη
199(β) Τό παράπονο τοῦ Χριστοῦ Λήψη
200(α) Ὑπερηφάνεια Λήψη
200(β) Ἄσωτοι Λήψη
201(α) Φοβερή ἡμέρα Λήψη
201(β) Τρεῖς λέξεις Λήψη
203 Πίστις καί Λογική Λήψη
204 Διπλή ἑορτή Λήψη
205 Ἡ ἀρετή τῆς Ἐλπίδος Λήψη
206 Τό μέγιστον ἀγαθόν ἡ Ἀγάπη Λήψη
207 Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῶν σεισμῶν Λήψη
208 Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός ἀναβλέπει Λήψη

Στον παρακάτω σύνδεσμο για όσες ομιλίες έχουν αναρτηθεί προς το παρόν:

http://iskiriaki.com/wordpress/archives/11812

Ευχαριστούμε θερμά την Ιερά Μονή Αγίου Αυγουστίνου Φλωρίνης για την παραχώρηση των ομιλιών του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ὡς ἀρχιμανδρίτου, ποὺ ἔχουν ἐκδοθῆ ἀκουστικὰ σὲ 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs) στὴ σειρὰ «Φωνὴ βοῶντος».  Οι ομιλίες (όσες έχουν αναρτηθεί προς το παρόν) εἶναι διαθέσιμες σὲ ψηφιακὴ μορφὴ εδώ στήν ἱστοσελίδα του συλλόγου μας  και στο viber στην κοινότητα του συλλόγου. Συνδεθείτε στην ομάδα «ΚΥΡΙΑΚΗ» ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ https://invite.viber.com/?g2=AQB9u5bUcIxRaUoAZ1w7yQ%2BH9ogNB3jfLIHx6yEWZsvksvfbSKqYm2%2BHTQG%2BKhnj στο Viber

 

1-2

«ΚΥΡΙΑΚΗ». ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ

Χαίρετε
Σας περιμένουμε στον αγιασμό των συνάξεων της νέας κατηχητικής και εκκλησιαστικής χρονιάς, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2021, στον Ι.Ν.Αγ. Χαραλάμπους Κατερίνης, όπου:
Στις 6.00 μ.μ. θα τελεστεί η ακολουθία του Εσπερινού και ο Αγιασμός
και στην συνέχεια
Ομιλία από τον αρχιμ. π. Εφραίμ Ανθίμου, στην αίθουσα του ναού, με θέμα: “Προσανατολισμοί στην αρχή του εκκλησιαστικού έτους”.
Θα ακολουθήσει η κλήρωση της λαχειοφόρου του καλοκαιριού και θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα συνάξεων και δραστηριοτήτων του συλλόγου για το νέο εκκλησιαστικό έτος.

εικόνα_Viber_2021-10-04_21-23-33-972

Ημερήσια Προσκυνηματική εκδρομή στην ΚΑΣΤΟΡΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί της Κυριακής και αναχώρηση από τον Ι.Ν. Θείας Αναλήψεως.
Εκκλησιασμός στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου Μικροκάστρου Σιατίστης. Υπαίθριο αρχονταρίκι και φιλοξενία από την Καθηγουμένη Θεολογία μοναχή.
Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης Βογατσικού Καστοριάς.
Άφιξη στην Καστοριά το μεσημέρι. Περίπατος στην λίμνη και στο γραφικό Ντολτσό.
Απογευματινό προσκύνημα στην ανδρική Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως Σωτήρος Δρυοβούνου-Βοΐου-Κοζάνης. Επιστροφή.
Τιμή συμμετοχής 20 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι οι επιβάτες στο λεωφορείο θα πρέπει να έχουν μαζί τους βεβαίωσης αρνητικής διάγνωσης rapid test εντός των τελευταίων 48 ωρών. Εξαιρούνται όσοι έχουν πιστοποιητικό εμβολιασμού και όσοι έχουν βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξαμήνου.
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : 2351022183 – 6978701526 – 6974522783

fyl.kiriaki

Τα κηρύγματα του μήνα, των Κυριακών,  του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτη. Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού ΤΑ ΈΝΤΥΠΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ. (Για τα έντυπα του τρέχοντος μήνα πατήστε στην δεξιά πλαϊνή στήλη ΕΝΤΥΠΟ ΚΥΡΙΑΚΗ)

 

fyl.kiriaki

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

«ΚΥΡΙΑΚΕΣ» ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΜΑΡΤΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΡΤΙΟΥ 2021

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2021

ΜΑΪΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ MAΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΜΑΙΟΥ 2021

ΙΟΥΝΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΙΟΥΝΙΟΥ 2021

ΙΟΥΛΙΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ Σεπτεμβρίου 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΚΥΡΙΑΚΩΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

εικόνα_Viber_2021-01-10_11-21-00-005

Ρώτησε κάποιος Προσκυνητής τον Άγιο Παΐσιο:

Μας ακούει η Παναγία γέροντα όταν της μιλάμε;

Ο γέροντας του απάντησε:
«Πως δεν ακούει ευλογημένε.
Ἐνα Υπεραγία Θεοτόκε βοήθησέ με, να πεις
είναι σαν να την τραβάς από το φουστάνι.
Θα γυρίσει πίσω να δει τι θέλεις»

εικόνα_Viber_2021-01-02_12-17-26-321

Όλη η τέχνη είναι αυτή ακριβώς.
Είτε περπατάς είτε κάθεσαι, είτε στέκεσαι, είτε εργάζεσαι, είτε βρίσκεσαι στην εκκλησία, άσε τη προσευχή αυτή να γλιστρήσει από τα χείλη σου «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» με τη προσευχή αυτή στην καρδιά σου θα βρεις εσωτερική ειρήνη και γαλήνη σώματος και ψυχής.

Άγιος Σεραφείμ του Σάρωφ

εικόνα_Viber_2020-12-31_13-52-47-308Χριστιανοί μου, πριν αρχίσουν να μαζεύονται τα πρώτα σύννεφα, αμέσως να αρπάξουμε το κομποσκοίνι και να τρέχουμε με την ευχούλα και το όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, μπροστά στα εικονίσματα ή σε μια κρυφή γωνιά. Να αφήσουμε τις κουβέντες τις πολλές, τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις, που μπορεί να προκαλέσουν ένταση και παρεξηγήσεις μέσα σ’ ένα σπίτι αλλά και μεταξύ μας, που δε λέμε ούτε καλημέρα, που ο ένας γυρίζει την πλάτη στον άλλον, και έτσι λοιπόν να έχουμε εντάσεις μεταξύ ημών των χριστιανών που εκκλησιάζονται και στον ίδιο ναό…
ΠΑΤΗΡ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ.

Η «ΚΥΡΙΑΚΗ» δημιούργησε στο Viber  την ”KΥΡΙΑΚΗ “ ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ (Επίσημη Κοινότητα) ώστε  όσοι αποδέχονται το αίτημα του Viber, να μπορούν να ενημερώνονται άμεσα και να συμμετέχουν στις συζητήσεις των μελών μέσα από την εφαρμογή στο κινητό ή και στον Η/Υ. Με περίπου 2000 μέλη η κοινότητα «ΚΥΡΙΑΚΗ» αποτελεί πλέον έναν άμεσο τρόπο ενημέρωσης και επικοινωνίας.

Συνδεθείτε στην ομάδα «ΚΥΡΙΑΚΗ» ΟΡΘΟΔ.ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ https://invite.viber.com/?g2=AQB9u5bUcIxRaUoAZ1w7yQ%2BH9ogNB3jfLIHx6yEWZsvksvfbSKqYm2%2BHTQG%2BKhnj στο Viber

Επισκεφτείτε και το κανάλι μας στο youtube για βιντεοσκοπημένες ομιλίες και ζωντανές μεταδόσεις: https://www.youtube.com/user/abraamsalasidis/videos

 

ΑΓΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ-Ο-ΚΑΛΥΒΙΤΗΣ

 

Τὸν πέμπτο(5ο) αἰῶνα μ.Χ. στὴν Κωσταντινούπολι, ἐπὶ Λέοντος Σοφοῦ, ζοῦσε ἕνα εὐσεβὲς ἀντρόγυνο. Ὁ σύζυγος, ὁ Εὐτρόπιος, κατεῖχε μεγάλο ἀξίωμα στὴ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία, ἦταν συγκλητικός. Ἡ σύζυγός του Θεοδώρα ἦταν ἀπὸ τὶς πρῶτες κυρίες τῆς κοινωνίας.

Καρπὸς τοῦ γάμου τους ἦταν τρία ἐκλεκτὰ παιδιά, ποὺ μαθήτευσαν κοντὰ στοὺς καλύτερους δασκάλους. Τὰ δύο ἔγιναν ἀξιωματοῦχοι. Ὁ τελευταῖος, ὁ Ἰωάννης, ἐνῷ κανεὶς θὰ περίμενε νὰ κάνῃ τὸ ἴδιο, δὲν τοὺς ἀκολούθησε. Ἀπὸ τὰ μικρά του χρόνια μέσα του ἄναψε ἕνας μεγάλος ἔρωτας γιὰ τὸ Θεό. Ἀπὸ νωρὶς τὸ παιδὶ δείχνει τί ὄνειρα ἔχει. Ἔτσι καὶ ὁ μικρὸς Ἰωάννης ἔδειχνε τὴν κλίσι του. Κάθε Κυριακὴ πρῶτος στὴν ἐκκλησία, μὲ μάτια καὶ αὐτιὰ προσηλωμένα στὴ θεία λειτουργία. Καὶ στὸ σπίτι, ἀπ᾽ ὅλα τὰ βιβλία ποὺ εἶχε ὁ πατέρας του, αὐτὸς ἀγαποῦσε περισσότερο καὶ ἤθελε ν᾽ ἀκούῃ τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου.

Χαρακτηριστικὸ εἶνε καὶ τὸ ἑξῆς. Τότε τὰ βιβλία ἦταν σπάνια· δὲν ἦταν ὅπως τώρα, ποὺ τ᾽ ἀγοράζεις μὲ λίγα χρήματα. Δὲν ὑπῆρχε τυπογραφία, τὰ βιβλία ἦταν πανάκριβα. Ὁ μικρὸς Ἰωάννης ὅμως ἤθελε τὸ Εὐαγγέλιο νὰ μὴν τ᾽ ἀκούῃ μόνο στὴν ἐκκλησία, ἀλλὰ νὰ τό ᾽χῃ καὶ στὸ προσκέφαλό του. Ὅπως ὁ Μέγας Ἀλέξανδρος στὸ προσκέφαλό του εἶχε τὸν Ὅμηρο, ἔτσι αὐτὸς ἤθελε νά ᾽χῃ τὸ Εὐαγγέλιο. Ζήτησε λοιπὸν ἀπὸ τοὺς γονεῖς του ἕνα Εὐαγγέλιο. Ἐκεῖνοι πλήρωσαν καλλιγράφο, ἔδωσαν χρήματα πολλὰ γιὰ νὰ γράψῃ ὁλόκληρο τὸ Εὐαγγέλιο μὲ ὡραῖα γράμματα, τὸ ἔδεσαν, τὸ χρύσωσαν, τὸ στόλισαν, καὶ τὸ ἔδωσαν στὸ παιδί τους.

Ἔτσι, μὲ τὸ Εὐαγγέλιο ποὺ διάβαζε, ἡ φλόγα τῆς ἀγάπης στὸ Χριστὸ μεγάλωνε. Καὶ φούντωσε ἀκόμη πιὸ πολὺ ὅταν ἀπὸ ᾽κεῖ πέρασε ἕνας ἀσκητής, ποὺ πήγαινε γιὰ προσκύνημα στὰ Ἰεροσόλυμα. Αὐτὸς τοῦ μίλησε γιὰ τὴν πνευματικὴ ζωή, τὴν προσευχὴ καὶ τὸν μοναχικὸ βίο. Ὁ Ἰωάννης χάρηκε τόσο πολύ, ὥστε τοῦ ζήτησε ἐπιστρέφοντας ἀπὸ τὸ προσκύνημα νὰ τὸν πάρῃ μαζί του στὸ μοναστήρι. Ὁ ἀσκητὴς αὐτὸς ἀνῆκε στὴ μονὴ τῶν Ἀκοιμήτων, τῆς ὁποίας τὰ ἐρείπια σῴζονται. Ἡ μονὴ αὐτὴ ἦταν ξακουστή· ἐκεῖ, ὅποια ὥρα κι ἂν πήγαινες, πρωὶ – μεσημέρι – βράδυ – μεσάνυχτα, ἄκουγες ψαλμῳδίες, δὲν σταματοῦσε ὁ ὕμνος καὶ ἡ δοξολογία στὸ Θεό. Οἱ καλόγεροι κρατοῦσαν βάρδιες, ὅπως οἱ στρατιῶτες στὰ φυλάκια τῶν συνόρων κι ὅπως οἱ ἐργάτες στὰ ἐργοστάσια. Ἦταν ἕνα αὐστηρὸ μοναστήρι….

Ἐκεῖ λοιπὸν ἤθελε νὰ πάῃ ὁ Ἰωάννης. Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἦταν μικρὸς καὶ οἱ γονεῖς του, μολονότι εὐσεβεῖς, δὲν θὰ τοῦ ἔδιναν τὴν ἄδεια, γι᾽ αὐτὸ ἔφυγε ἀπ᾽ τὸ σπίτι κρυφά. Ὅσοι εἶστε γονεῖς, μπορεῖτε νὰ φανταστῆτε τὴ λύπη τῶν γονέων του. Ἀνησύχησαν, βγῆκαν νύχτα στοὺς δρόμους ψάχνοντας, μὰ πουθενὰ ὁ Ἰωάννης. Τὸ πρωὶ ὁ πατέρας κινητοποίησε στρατό· ἔψαξαν σὲ λιμάνια, δρόμους, βουνὰ – φαράγγια, μὰ δὲν μπόρεσαν νὰ τὸν βροῦν. Ὁ πόνος τους μεγάλος, ἡ ὀδύνη ἀπερίγραπτη. Καὶ ὁ Ἰωάννης; Ἔφτασε ἐκεῖ ποὺ ἐπιθυμοῦσε. Καὶ παρὰ τὴν ἡλικία του τὸν δέχτηκαν στὸ μοναστήρι. Καὶ πρόκοψε στὴ μοναχικὴ ζωή· ἔδειξε μεγάλο ζῆλο γιὰ τὴν ἄσκησι, τὴ νηστεία, τὴν προσευχή, γιὰ ὅλα τ᾽ ἀγωνίσματα.

Μὰ ἕνα «σκουλήκι» τὸν ἔτρωγε μέσα του, δὲν τὸν ἄφηνε νὰ ἡσυχάσῃ. Εἶχε φύγει κρυφά, εἶχε λυπήσει τοὺς καλοὺς γονεῖς του, κι αὐτὸ τό ᾽χε βάρος στὴν ψυχή. Ὁ χρόνος περνοῦσε, μὰ ὁ πόνος του δὲν γιατρευόταν. Γι᾽ αὐτὸ τελικά, χωρὶς νὰ ἐγκαταλείψῃ τὴν καλογερική, χωρὶς ν᾽ ἀθετήσῃ τὶς ὑποσχέσεις ποὺ ἔδωσε μπροστὰ στὸ Χριστό, ζήτησε τὴν εὐλογία τοῦ ἡγουμένου νὰ ἐπιστρέψῃ στὸ πατρικό του. Μιὰ μέρα, ἀφοῦ πῆρε τὴν εὐχὴ τοῦ ἡγουμένου καὶ ὅλης τῆς ἀδελφότητος, ξεκίνησε.

Μεγάλος πιὰ καὶ ἀγνώριστος ἀπὸ τὴν ἄσκησι καὶ τὴν κακοπάθεια, νάτον κ᾽ ἐπιστρέφει. Στὸ δρόμο συνάντησε ἕνα ζητιάνο κουρελιάρη· βγάζει τὰ ροῦχα του, τοῦ τὰ δίνει, παίρνει τὰ ῥάκη τοῦ ζητιάνου καὶ τὰ φοράει αὐτός. Ξυπόλητος καὶ ταλαιπωρημένος πλησίασε στὸ σπίτι καὶ χτύπησε τὴν πόρτα. Τὰ σκυλιὰ γαύγισαν, βγῆκαν οἱ ὑπηρέτες, μὰ δὲν τὸν γνώρισαν. Οὔτε οἱ γονεῖς του τὸν ἀναγνώρισαν. Μὴ σᾶς φανῇ παράξενο.

Θυμᾶμαι μικρὸς στὸ χωριό μου, ὅταν γύρισαν ἀπὸ τὴ Μικρὰ Ἀσία τὰ παιδιὰ ποὺ πολέμησαν κ᾽ ἔφτασαν ὣς τὴν Ἄγκυρα. Ἦρθαν σκελετωμένα, κουρελιασμένα, ἐλεεινὰ – τρισάθλια. Δὲν τὰ γνωρίσαμε ὄχι ἐμεῖς οἱ χωριανοί, μὰ οὔτε οἱ μανάδες τους. Ἔτσι καὶ τὸν Ἰωάννη. Ἡ μάνα κι ὁ πατέρας του τὸν συμπάθησαν σὰν ἕνα ξένο. Αὐτὸς ζήτησε μόνο νὰ τὸν ἀφήσουν νὰ κάνῃ μιὰ καλύβα στὴν ἄκρη τῆς αὐλῆς τους καὶ νὰ μείνῃ ἐκεῖ. Καὶ ἔμεινε κλεισμένος ἐκεῖ τρία χρόνια, ὅπως ὁ Λάζαρος τῆς παραβολῆς στὸν «πυλῶνα» τοῦ πλουσίου (Λουκ. 16,20).

Στὸ διάστημα αὐτὸ κανείς δὲν ὑπωψιάστηκε ὅτι ὁ ζητιάνος αὐτὸς εἶνε τὸ παιδὶ τοῦ ἄρχοντα. Τοῦ ἔδιναν φαγητό, μὰ αὐτὸς τὸ μοίραζε σὲ ἄλλους φτωχούς. Ἔζησε σκληρά, πιὸ σκληρὰ ἀπὸ ὅ,τι στὸ μοναστήρι του, περιφρονημένος ἀπὸ ὅλους. Ὅταν ἔφτασε πιὰ τὸ τέλος του, ὁ Χριστὸς τὸν εἰδοποίησε, ὅτι φεύγει ἀπὸ τὸν κόσμο. Κάλεσε τότε τὴ μητέρα του καὶ τῆς ἔδωσε τὸ πολύτιμο κειμήλιο, τὸ Εὐαγγέλιό του. Ἐκείνη ἔκπληκτη ἔτρεξε νὰ τὸ δείξῃ στὸν ἄντρα της. Ἦρθαν λοιπὸν καὶ δύο μαζὶ στὴν καλύβα καὶ ἐκεῖ ὁ Ἰωάννης τοὺς ἀπεκάλυψε τὸ μυστικό. Ἐγὼ εἶμαι, τοὺς εἶπε, τὸ παιδί σας ὁ Ἰωάννης· καὶ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ εἶνε ἐκεῖνο ποὺ ἐσεῖς μοῦ δώσατε πρὶν δέκα χρόνια. Τώρα ὅμως ἦρθε ἡ ὥρα νὰ φύγω ἀπ᾽ τὴ ζωὴ αὐτή. Σᾶς εὐχαριστῶ γιὰ τὴ φιλοξενία ποὺ μοῦ κάνατε, συχωρέστε με γιὰ τὴ λύπη ποὺ σᾶς προξένησα!…

Ἔγινε μιὰ σκηνὴ ποὺ δὲν περιγράφεται. Ἔκλαιγαν οἱ γονεῖς, ἔκλαιγε κι ὁ Ἰωάννης. Χαρὰ γιὰ τὴν ἀναγνώρισι, λύπη γιὰ τὸν ἀποχωρισμό Ἔτσι φτερούγισε στὰ οὐράνια ἡ ἁγία του ψυχή. Τὸν ἔθαψαν ἐκεῖ, στὴν καλύβα, καὶ κατόπιν στὸν τάφο χτίστηκε ναός. Τὸ σκήνωμά του ἔγινε βρύση ἰαμάτων καὶ ἄλλων θαυμάτων.

Αὐτή, ἀγαπητοί μου, μὲ λίγα φτωχὰ λόγια ἦταν ἡ ζωὴ τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Καλυβίτου, μιὰ συγκλονιστικὴ ἱστορία.

Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Καλυβίτης μᾶς διδάσκει τρία πράγματα.  Τὸ ἕνα· στὰ χρόνια ἐκεῖνα ὑπῆρχε εὐλάβεια ὄχι μόνο στὰ φτωχόσπιτα ἀλλὰ καὶ στὰ ἀρχοντικά. Ἀπὸ ᾽κεῖ βγῆκαν ἅγιοι, μάρτυρες, ὁμολογηταί, πατέρες καὶ διδάσκαλοι τῆς Ἐκκλησίας. Ἔτσι κράτησε χίλια χρόνια ἡ Βυζαντινὴ αὐτοκρατορία κ᾽ ἔγινε ὁ φάρος Ἀνατολῆς καὶ Δύσεως. Τώρα; Ἡ εὐσέβεια ἔμεινε στὰ φτωχόσπιτα.

Τὸ δεύτερο· τί μεγάλο πρᾶγμα εἶνε ἡ ἐλεημοσύνη! Γιά φαντασθῆτε, ὅταν χτύπησε τὴν πόρτα τους, νὰ τὸν ἔδιωχναν! Θὰ ἔδιωχναν τὸ θησαυρό τους. Κ᾽ ἐσύ, ὅταν χτυπάῃ τὴν πόρτα σου ξένος, δὲν ξέρεις τί κρύβεται κάτω ἀπ᾽ αὐτόν· μπορεῖ νά ᾽νε ὁ ἴδιος ὁ Χριστός, ποὺ μᾶς εἶπε «Ἐφ᾽ ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε»(Ματθ. 25,40).

Καὶ τὸ τρίτο· ὁ ἅγιος Ἰωάννης διδάσκει τί ἀξία ἔχει τὸ Εὐαγγέλιο. Ἂν δὲν ὑπῆρχε αὐτό, δὲν θὰ ὑπῆρχε Ἰωάννης. Τὸ κράτησε στὰ χέρια του σὰν θησαυρό· ἦταν ὁ ὁδηγὸς στὴ ζωή του. Γονεῖς ποὺ μ᾽ ἀκοῦτε· ἕνα Εὐαγγέλιο τότε κόστιζε μιὰ περιουσία, τώρα εἶνε προσιτό. Δαπάνησε, σὺ πατέρα, λίγα χρήματα, πάρε ἕνα Εὐαγγέλιο, γράψε πάνω σ᾽ αὐτὸ λίγα λόγια ἀπ᾽ τὴν καρδιά σου, καὶ δῶσ᾽ το στὸ παιδί. Μιὰ μέρα ἐσὺ θὰ μπῇς στὴ γῆ, θὰ γίνῃς χῶμα, μὰ τὸ Εὐαγγέλιο αὐτὸ τὸ παιδί σου θὰ τὸ ἔχῃ σὰν ἀτίμητο δῶρο. Δὲν ὑπάρχει κάτι πολυτιμότερο· αὐτὸ εἶνε τὸ θεμέλιο τοῦ σπιτιοῦ καὶ τῆς κοινωνίας. Ψάξτε στὰ πράγματα τῶν παιδιῶν, βρῆτε ὅ,τι κακὸ ὑπάρχει, βάλτε μιὰ ἅγια φωτιὰ καὶ κάψτε το. Δῶστε στὰ παιδιά σας τὸ ἱερὸ καὶ ἅγιο Εὐαγγέλιο· αὐτὸ θὰ σώσῃ τὸν κόσμο.

Τὸ Εὐαγγέλιο εἶνε ἡ ῥίζα κάθε εὐγενικοῦ πράγματος. Εἶνε ἡ δύναμις ποὺ φωτίζει, θερμαίνει, ἠλεκτρίζει. Σφουγγίζει τὰ δάκρυα, δείχνει τοὺς οὐρανούς, γεννᾷ ἥρωες. Αὐτὸ γέννησε καὶ τὸν Καλυβίτη. Διὰ πρεσβειῶν του ὁ Θεὸς εἴθε νὰ ἐλεήσῃ καὶ ὅλους ἐμᾶς· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

Ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Προφήτου Δανιὴλ Βοτανικοῦ – Ἀθηνῶν τὴν Κυριακὴ 15-1-1967.

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020

ΜΑΡΤΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΜΑΪΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΜΑΪΟΥ 2020

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΙΟΥΛΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΙΟΥΛΙΟΥ  2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ  2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2020

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020

ΕΝΔΙΑΜΕΣΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ  2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΚΥΡΙΑΚΕΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020

84b8e-agia2bsofia2bedited

Σήμερα, ἀγαπητοί μου, ἑορτάζουμε τὴ μνήμη τῆς ἁγίας Σοφίας καὶ τῶν τριῶν θυγατέρων της Πίστεως, Ἐλπίδος καὶ Ἀγάπης.

Ἡ ἁγία Σοφία γεννήθηκε στὴν Ἰταλία ἀπὸ ἀριστοκρατικὴ οἰκογένεια. Ἦταν ἔγγαμη· ἀλλὰ ὁ σύζυγός της πέθανε καὶ ἔμεινε χήρα μὲ τὰ τρία κορίτσια της ὀρφανά. Tὰ ἀνέθρεψε ἐν παιδείᾳ Kυρίου καὶ μὲ φόβο Θεοῦ. Tὸ σπίτι της ἀναδείχθηκε σπίτι ἱεραποστολικό. Kάποτε, μαζὶ μὲ τὶς θυγατέρες της βρέθηκε στὴ ῾Ρώμη, τὴν πρωτεύουσα. Ἀλλὰ τὰ χρόνια ἦταν σκληρὰ γιὰ τοὺς Xριστιανούς. Ἄρχισε ὁ διωγμὸς τοῦ αὐτοκράτορος Ἀδριανοῦ (76-138 μ.X.). Ἡ διαταγὴ ἦταν, νὰ προσφέρουν ὅλοι θυσία στὰ εἴδωλα, διαφορετικὰ θὰ τιμωρηθοῦν. Tαραχὴ μεγάλη στοὺς Xριστιανούς. Πολλοί, καὶ ἄντρες ἀκόμη, δείλιασαν. Tότε ἡ ἁγία Σοφία μὲ τὶς τρεῖς θυγατέρες της ἔδειξαν φρόνημα ἀνδρεῖο, ὅπως λέει ἡ ὑμνολογία τους («ἀνδρειωθεῖσαι», στιχηρ. ἑσπ.).

 Ἔρχονται περιστάσεις ποὺ οἱ γυναῖκες, εὐαίσθητες καὶ ἀδύναμες σωματικῶς, ἀναδεικνύονται ἡρωίδες καὶ νικοῦν πολλοὺς ἄντρες. Aὐτὸ συνέβη κ᾽ ἐδῶ. Tὶς κάλεσαν νὰ προσφέρουν θυσία. Ἐκεῖνες ἀρνήθηκαν. Ἔτσι ἄρχισε τὸ μαρτύριο ποὺ περιγράφει ὁ βίος τους. Πρώτη μαρτύρησε ἡ Πίστις – ἔτσι λεγόταν ἡ μεγαλύτερη θυγατέρα (12 ἐτῶν). Tὴ γύμνωσαν, τῆς ἔδεσαν τὰ χέρια πίσω, τὴν ἔδειραν μὲ χοντρὰ ῥαβδιά, τῆς ἔκοψαν τοὺς μαστοὺς οἱ ὁποῖοι ἀντὶ αἷμα ἔβγαλαν γάλα, τὴν ἅπλωσαν σὲ πυρακτωμένη σχάρα, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο τηγάνι μὲ πίσσα καὶ ἄσφαλτο, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Δεύτερη μαρτύρησε ἡ Ἐλπίς (10 ἐτῶν). Tὴ χτύπησαν μὲ ῥαβδιά, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καμίνι ποὺ μὲ τὴ δύναμι τοῦ Θεοῦ δὲν τὴν ἔβλαψε, τὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, ἔξυσαν τὸ σῶμα της μὲ σιδερένια νύχια, τὴν ἔρριξαν σὲ ἀναμμένο καζάνι γεμᾶτο πίσσα καὶ ῥετσίνι ποὺ ξαφνικὰ χύθηκε ἔξω καὶ θανάτωσε πολλοὺς ἀπὸ τοὺς ἀπίστους, καὶ τέλος τὴν ἀποκεφάλισαν.

Tελευταία μαρτύρησε ἡ Ἀγάπη, ἡ μικρότερη ἀδελφή (9 ἐτῶν). Tὴν κρέμασαν πάνω σ᾽ ἕνα ξύλο, τὴν ἔδειραν μὲ λουριὰ τόσο πολλὰ ὥστε διαχωρίστηκαν οἱ κλειδώσεις τοῦ σώματός της, ἀλλὰ μὲ τὴ δύναμι τῆς θείας χάριτος θεραπεύθηκε· τὴν ἔρριξαν σὲ καμίνι πυρακτωμένο ἀπὸ διάφορες εὔφλεκτες ὗλες, ἀλλὰ ἡ φλόγα μὲ τὴν ἐπέμβασι θείου ἀγγέλου ἐκείνη μὲν τὴν φύλαξε ἀβλαβῆ, τοὺς βασανιστάς της ὅμως καὶ τὸν ἴδιο τὸν τύραννο χύθηκε ἔξω καὶ τοὺς μισοέκαψε. Ἀλλὰ ὁ Ἀδριανός, ἐνῷ ἦταν μισοκαμένος, δὲν σταμάτησε τὰ βασανιστήρια· ἔδωσε διαταγὴ νὰ διαπεράσουν τὸ σῶμα της μὲ πάσσαλο, καὶ τέλος νὰ τὴν ἀποκεφαλίσουν.

Tίποτε δὲν ἔκαμψε τὸ γενναῖο φρόνημά τους. Kι ὅλα αὐτὰ μπρὸς στὰ μάτια τῆς μάνας. Tί ἐγκαρτέρησι! Ἡ ἁγία Σοφία ὑπενθυμίζει μιὰ ἄλλη ἡρωίδα μητέρα τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, τὴ Σολομονή, ποὺ κι αὐτὴ εἶδε νὰ βασανίζωνται μπροστά της τὰ 7 παιδιά της, οἱ Mακκαβαῖοι.

Ἡ ἁγία Σοφία δὲν μαρτύρησε. Tὴν ἄφησαν, νομίζοντας ὅτι πιὸ μεγάλη τιμωρία της θὰ ἦταν νὰ μείνῃ ἔρημη. Ἀλλὰ οἱ Xριστιανοὶ δὲν περιορίζουν τὴ ζωὴ σ᾽ αὐτὸ τὸν κόσμο. Kαὶ ὅπως μιὰ μάνα ποὺ παντρεύει μὲ καλὸ γαμπρὸ τὸ κορίτσι της γιὰ νὰ φύγῃ ἐν συνεχείᾳ στὰ ξένα λυπᾶται μέν, ἀλλὰ καὶ χαίρει, γιατὶ τὸ παιδί της εἶνε εὐτυχισμένο, καὶ μαθαίνοντας ὅτι ζῇ καλὰ ἡ χαρά της ἀντισταθμίζει τὴ λύπη τοῦ χωρισμοῦ, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία, ποὺ εἶδε τὰ κορίτσια της διὰ τοῦ παρθενικοῦ τους βίου καὶ διὰ τοῦ αἵματος τοῦ μαρτυρίου νὰ γίνωνται νύμφες τοῦ Xριστοῦ, εἶχε χαρὰ καὶ ἀγαλλίασι. Ἤθελε ὅμως νὰ εἶνε μαζί τους. Kαὶ ἀφοῦ ἔθαψε τὶς ἡρωίδες κόρες δὲν ἔζησε πολύ. Ὅπως ἡ Παναγία μετὰ τὸ σταυρικὸ θάνατο, τὴν ἀνάστασι καὶ τὴν ἀνάληψι τοῦ Xριστοῦ ἔζησε λίγο, ἔτσι καὶ ἡ ἁγία Σοφία ἔζησε μόνο τρεῖς ἡμέρες καὶ παρέδωσε τὸ πνεῦμα στὸν οὐράνιο Πατέρα ἐκεῖ δίπλα στὸν τάφο τους· ἡ ἁγία της ψυχὴ φτερούγισε στοὺς οὐρανούς.

Tὰ ὀνόματα τῶν τριῶν θυγατέρων μᾶς ὠθοῦν νὰ προσευχηθοῦμε κ᾽ ἐμεῖς λέγοντας· Kύριε, «πρόσθες ἡμῖν πίστιν»(Λουκ. 17,5), δός μας πίστι, τὴν πίστι τῶν ἀποστόλων, τῶν μαρτύρων, τῶν ἁγίων, ποὺ τόσο τὴν ἔχουμε ἀνάγκη. Ἂν ἔχουμε «πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως», θὰ κάνουμε τὰ μεγαλύτερα θαύματα (Mατθ. 17,20. Λουκ. 17,6).

Διαβάστε Περισσότερα

352203_type12140

«Μια φορά, λέγει ο μύθος, ήτανε ένας σουλτάνος, καλός και δίκιος, κ’ είχε έναν βεζύρη, που ήτανε κι αυτός καλός και δίκιος, κ’ ήτανε κι αστρολόγος. Μια μέρα ο βεζύρης λέγει του σουλτάνου, πως είδε κάποια σημάδια στον ουρανό πως θα βρέξει στον κόσμο ένα νερό τρελό, και πως όποιος το πιει αυτό το νερό, θα τρελαίνεται. Και πως όλοι οι άνθρωποι που ζούνε στην επικράτειά τους θα το πιούνε και θα χάσουνε τα λογικά τους, και δεν θα νοιώθουνε πια τίποτα, μήτε τι είναι σωστό και τι είναι ψεύτικο, μήτε τι είναι καλό και τι είναι κακό, μήτε τι είναι νόστιμο και τι είναι άνοστο, μήτε τι είναι δίκιο και τι είναι άδικο.

Σαν τ’ άκουσε αυτά τα λόγια ο Σουλτάνος, γυρίζει και λέγει στον βεζύρη: “Αφού θα τρελαθεί όλος ο κόσμος, πρέπει να κοιτάξουμε να μην τρελαθούμε κ’ εμείς, γιατί αλλοιώς πώς θα τους κρίνουμε με δικαιοσύνη;”. Του λέγει ο βεζύρης πως ο λόγος του είναι σωστός και πως θά ‘πρεπε να προστάξει να μαζέψουνε από το καλό νερό που πίνανε, και να το φυλάξουνε μέσα στις στέρνες, για να μην πίνουνε από το χαλασμένο και κρίνουνε παλαβά κι άδικα, μα δίκια, όπως έχουνε χρέος. Έτσι κ’ έγινε. Σε λίγον καιρό έβρεξε στ’ αλήθεια, και το νερό ήτανε νερό τρελό, και τρελαθήκανε όλοι οι άνθρωποι, και δεν γνωρίζανε οι καϋμένοι τι τους γίνεται, κ’ είχανε το ψεύτικο για αληθινό, το κακό για καλό, το άδικο για δίκιο. Μα ο σουλτάνος κι ο βεζύρης πίνανε από το καλό νερό που είχανε φυλαγμένο, και δεν τρελαθήκανε, αλλά κρίνανε τον κόσμο με δικαιοσύνη. Μα ο κόσμος τά ‘βλέπε ανάποδα, και δεν ήτανε ευχαριστημένος από την κρίση του σουλτάνου και του βεζύρη, και φωνάζανε πως τους αδικούνε, και κοντεύανε να σηκώσουνε επανάσταση.

Μετά καιρό, σαν είδανε κι αποείδανε, ο σουλτάνος κι ο βεζύρης, χάσανε το κουράγιο τους, και λέγει ο σουλτάνος στο βεζύρη: “Τούτοι οι φουκαράδες αληθινά χάσανε τα φρένα τους, και τα βλέπουνε όλα ανάποδα κι όπως πάμε, μπορεί και να μας σκοτώσουνε επειδή θέλουμε να τους κρίνουμε με δικαιοσύνη για να ευτυχήσουνε. Το λοιπόν, βεζύρ εφέντη, άιντε να χύσουμε το καλό νερό από τις στέρνες, και να πιάσουμε να πίνουμε κ’ εμείς από το τρελό νερό, να γίνουμε σαν κι αυτούς, και τότε θα μας καταλαβαίνουνε και θα μας αγαπάνε”. Έτσι κ’ έγινε. Ήπιανε κι αυτοί από το παλαβό νερό και τρελαθήκανε, και κρίνανε τρελά κι άδικα, κι ο κόσμος απόμενε ευχαριστημένος και πολυχρονίζανε τον σουλτάνο».

Θαρρώ πως κάτι παρόμοιο γίνεται και σήμερα στον τόπο μας.

Όλοι αυτοί έχουνε την ιδέα πως είναι οι κλειδοκράτορες «της προόδου και της ζωής του έθνους», ενώ εμείς είμαστε «καθυστερημένοι», στρείδια κολλημένα στο βράχο της παράδοσης, «εχθροί της προόδου», «στοιχεία άχρηστα και πεθαμένα για την μεγάλην αποστολήν του έθνους μας».

Εμείς, όμως, δε θα χύσουμε το λίγο νερό που είναι ακόμα φυλαγμένο μέσα στη στέρνα της παράδοσης. Μα θα πίνουμε απ’ αυτό το καλό νερό, και θα καλούμε να πιούνε κ’ οι άλλοι Έλληνες, που τους ξεραίνει ο λίβας της ξενομανίας. Να πιούνε και να δροσισθούνε από το νερό που βγαίνει από την πέτρα, από το καλό και τ’ αθάνατο νερό μας, από «το ύδωρ το ζων».

 Φώτης Κόντογλου

(Πηγή: «Ευλογημένο καταφύγιο», Εκδ. ΑΚΡΙΤΑΣ)

εικόνα_Viber_2020-09-03_18-09-59

Αν ο Χριστός ερχόταν σήμερα σ’ αυτόν τον κόσμο, ξέρετε τι θα Του συνέβαινε; Θα Τον έκλειναν σε ψυχιατρείο και θα Τον υπέβαλαν σε ψυχοθεραπεία και το ίδιο θα έκαναν στους αγίους Του. Ο κόσμος θα Τον σταύρωνε σήμερα ακριβώς όπως το έπραξε πριν από δύο χιλιάδες χρόνια, διότι ο κόσμος δεν έχει μάθει τίποτα πέρα από το να κατεργάζεται ακόμη δολιότερες μορφές υποκρισίας.
…. Λέμε ότι ζούμε σε χριστιανική κοινωνία, αλλά αυτό δεν ισχύει. Ζούμε σε μια κοινωνία πιο ειδωλολατρική και πιο εχθρική προς τον Χριστό, από εκείνη στην οποία ο ίδιος γεννήθηκε… οι άνθρωποι μισούν την αλήθεια και γι’ αυτό ευχαρίστως θα ξανασταύρωναν τον Χριστό αν ερχόταν ανάμεσα τους.

π. Σεραφείμ Ρόουζ †
2 Σεπτεμβρίου 1982

εικόνα_Viber_2020-09-02_22-23-31

Οι πειρασμοί παραχωρούνται για να φανερωθούν τα κρυμμένα πάθη, να καταπολεμηθούν κι έτσι να θεραπευθεί η ψυχή. Είναι και αυτοί δείγμα του θείου ελέους. Γι’ αυτό άφησε με εμπιστοσύνη τον εαυτό σου στα χέρια του Θεού και ζήτησε τη βοήθειά Του, ώστε να σε δυναμώσει στον αγώνα σου.

Άγιος Νεκτάριος επίσκοπος Πενταπόλεως

Geron-Paisios-81

Οι πληροφορίες για την ζωή του αντλήθηκαν από τα βιβλία του αγίου καθώς και από βιογραφίες που έχουν γραφεί μετά την μακαρία του κοίμηση.

Στην ηχογράφηση ακούγονται ψαλτικά μελωδήματα που αποδίδει ο ίδιος ο άγιος σε αγρυπνία που έγινε στο κελί της Παναγούδας, στην γιορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Η ηχογράφηση έγινε συμπτωματικά από ένα μικρό παιδάκι στο οποίο ο άγιος δεν αρνήθηκε να τον ηχογραφήσει.

Το αφιέρωμα είναι της Πειραϊκής εκκλησίας από τον ιερομόναχο Εφραίμ Παναούση.

Ευχόμεθα οι προσευχές του αγίου να σκεπάζουν όλους μας πάντοτε.

Ηχητικό αφιέρωμα 1ο μέρος http://www.iskiriaki.com/mp3/01.20.mp3
Ηχητικό αφιέρωμα 2ο μέρος http://www.iskiriaki.com/mp3/01.21.mp3

Mikra_Agia_Anna_

Μία από τις σημαντικότερες μορφές του ορθοδόξου μοναχισμού στον 20ο αιώνα ήταν κι ο πατήρ Γεράσιμος, που ασκήτεψε στην έρημο της Μικρής Αγίας Άννας, στις νότιες εσχατιές της Αθωνικής χερσονήσου.

Εμείς οι εν τω κόσμω γνωρίσαμε τον πατέρα Γεράσιμο κυρίως μέσα από τους ύμνους του. Όντως εκπληκτικής παραγωγής οι υπέρ τις 2500 ακολουθίες, παρακλητικοί κανόνες, τροπάρια, μεγαλυνάρια κλπ. που συνέθεσε ο γέροντας.
Όταν μελετά κανείς σήμερα τους ύμνους του π. Γερασίμου νομίζει ότι τα έγραψε ένας σύγχρονος ή τουλάχιστον νεώτερος αδελφός του Ανδρέου Κρήτης, του Ιωάννου του Δαμασκηνού ή του Ιωσήφ του Υμνογράφου ή του Θεόδωρου του Στουδίτου …

Και αυτό δεν είναι μία γνώμη με άκριτη διάθεση ευμενείας αλλά η γνώμη των αρμοδίων και κυρίως της Εκκλησίας, η οποία όχι μονάχα εγκωμιάζει το έργο και τιμά το πρόσωπο του υμνογράφου, αλλά το έργο του το εγκρίνει, το εκδίδει να ψέλνεται στις ακολουθίες των ιερών ναών παράλληλα με τα έργα των παραπάνω υμνογράφων των οποίων ο π. Γεράσιμος ακολουθεί τα ίχνη και συνεχίζει το έργο.

Ο πατήρ Γεράσιμος και μέσω της προσωπικής πνευματικής του πορείας και μέσω του υμνογραφικού του έργου κατάφερε να πραγματώσει το σχέδιο του Θεού γι” αυτόν: αξιοποίησε το τάλαντο που του εμπιστεύτηκε ο Δεσπότης Χριστός και παράλληλα προγεύτηκε από την παρούσα ζωή καταστάσεις του Μέλλοντος Αιώνος.

Στο αφιέρωμα που ακολουθεί ακούγεται η φωνή του πατρός Γερασίμου.
Ηχητικό απόσπασμα http://www.iskiriaki.com/mp3/01.12.mp3

Αφιέρωμα (25σέλιδο) του περιοδικού Επι-Κοινωνία αρ.φύλλου17, 2001. Επισυνάπτεται http://www.iskiriaki.com/entipa/pdf/mon.gerasimos.makragianannitis.pdf

Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".