Τα τεύχη του περιοδικού μας online
Τα τεύχη του περιοδικού μας online

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Το Περιοδικό μας"

Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό
Άγιος Παΐσιος, Από τα Φάρασα στον Ουρανό

Δεῖτε ὅλα (9) τὰ Ἐπεισόδια τῆς σειρᾶς "ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ, ἀπὸ τὰ Φάρασα στὸν Οὐρανό"

Παλαιότερα Άρθρα
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του π. Αυγουστίνου Καντιώτου ως Αρχιμανδρίτη και ως Επισκόπου
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη στην Κατερίνη σε ΒIΝΤΕΟ

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

Ι. Μονές της Μητροπόλεως μας
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Συναξαριστής
Επισκέψεις
Flag Counter
Σύνδεση

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

π.A-σημ.ist_.-

Πῆγαν ἀπὸ τὴν Ἑλλάδα μερικοὶ δημοσιογράφοι σ᾽ ἕνα ἄθεο κράτος. Οἱ κυβερνῶντες ἐκεῖ ἦταν ἄπιστοι, ἀλλὰ ὁ λαὸς εἶχε πίστι, πίστι ποὺ εὔκολα δὲν συναντᾷ κανεὶς ἀλλοῦ. Μπῆκαν στὸ μητροπολιτικὸ ναὸ τῆς πρωτευούσης καὶ τί εἶδαν• πλῆθος γυναῖκες, παιδιὰ καὶ ἄντρες. Μικροὶ – μεγάλοι, στέκονταν ὅλοι ὄρθιοι, καὶ δὲν ἀκουγόταν τσιμουδιά, λὲς κ᾽ ἦταν νεκροταφεῖο• ἄκρα ἡσυχία μέσ᾽ στὸ ναό. Ὅταν περνοῦσε τὸ Εὐαγγέλιο στὴ μικρὰ εἴσοδο κι ὅταν περνοῦσαν τὰ ἅγια στὴ μεγάλη εἴσοδο, οἱ πιστοὶ γονάτιζαν• ὅταν θύμιαζε ὁ παπᾶς, ἔσκυβαν τὸ κεφάλι. Τὸ «Πάτερ ἡμῶν» καὶ τὸ «Πιστεύω» τό ᾽λεγαν ὅλοι μὲ μιὰ φωνή. Τὸ σταυρό τους, ὅταν ἄκουγαν τὸ ὄνομα τῆς ἁγίας Τριάδος, τῆς Παναγίας καὶ τῶν ἁγίων, δὲν τὸν ἔκαναν βιαστικὰ σὰν παιχνίδι ὅπως κάνουν πολλοὶ ἐδῶ, ἀλλὰ ἤρεμα, σιγά, κανονικά.

Ἦταν φανερὸ ὅτι λατρεύουν μὲ πίστι. Ἐμεῖς ἐδῶ; Μπὲς στοὺς ναούς μας νὰ δῇς. Οὔτε τὸ σταυρό τους κάνουν σωστά• λὲς καὶ παίζουν μαντολίνο. Ἐνῷ ἡ πίστι μας εἶνε ζωντανή, ποῦ καταντήσαμε!

Πιστεύεις; ἔλα στὴν ἐκκλησιά• δὲν πιστεύεις; πήγαινε ὅπου θέ᾽ς. Μένετε πιστοὶ στὸ Χριστό, ἀδέρφια μου, ἁγνοὶ καὶ ἀμόλυντοι στὴ ζωή σας. Φράξτε τ᾽ αὐτιά σας καὶ μὴν ἀκοῦτε τὶς φωνὲς τῆς ἀπιστίας. Κρατῆστε ψηλὰ τὶς καρδιές, ὅπως οἱ πρόγονοί μας. Παρακαλεῖτε τὸν Κύριο νὰ μᾶς σῴζῃ διὰ τῆς Παναγίας Θεοτόκου. Καὶ νὰ εἶστε βέβαιοι, ὅτι ὁ Θεὸς θὰ μᾶς σκεπάζῃ καὶ θὰ μᾶς φυλάττῃ ἐκ παντὸς κακοῦ• ἀμήν.

Ἀπόσπασμα ἀπομαγνητοφωνημένης ὁμιλίας. Ολόκληρη στο http://www.iskiriaki.com/entipa/filladio.kiriaki/2022/2498.pdf
Κυριακὴ Ι΄ Ματθαίου (Ματθ. 17,14-23)
21 Αὐγούστου 2022. ” Ἔχεις τὸ Χριστό; Μὴ φοβᾶσαι!”.

Συντάκτης (†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Ν. Καντιώτης

Αφήστε μια απάντηση