Νέα-Ανακοινώσεις
 • .

  ΑΙΘΟΥΣΑ ΚΥΡΙΑΚΗ, Β΄ ΠΑΡΟΔΟΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 2, KATEΡΙΝΗ Κέντρο, παραπλεύρως IEK ΛΥΔΙΑ κ τράπεζας Eurobank (πρώην Ταχυδρ. Ταμιευτήριο), τηλ. 2351022183

  .

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

  ΟΜΙΛΙΩΝ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

  ΓΙΑ ΜΕΓΕΝΘΥΣΗ ΚΛΙΚ

  ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

  .

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (επάνω από την αίθουσα του συλλόγου)

  ΔΕΥΤΕΡΑ

  6.00 μ.μ.  –  8.00 μ.μ.

  ΤΕΤΑΡΤΗ

  7.00 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  ΣΑΒΒΑΤΟ

  6.30 μ.μ.  –  9.00 μ.μ.

  τηλ. 2351022183

Συναξαριστής
Ι. Μονές της Μητροπόλεως
Επισκέψεις
Flag Counter
Στοιχεία επισκεπτών
Είναι μαζί μας
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)
Η ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ)

ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν.

Ἰω. 16.12-13

(από logos.arnion.gr)

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
1 Θεόδωρος Στουδίτης – Διαζύγιον Λήψη
2 Ἡ Γυνή καί τό Θηρίον (Ἀποκάλυψις κέφ 17) Λήψη
3(α) Ποῦ ἐγεννήθη ὁ Χριστός Λήψη
3(β) Ἀλλάξτε δρόμο Λήψη
3(γ) Σκληροτράχηλοι Λήψη
4 Ἡ Θαυματουργός Προσευχή Λήψη
5 Οἱ τρεῖς Ἱεράρχες Λήψη
6 Ὁ Μέγας Φώτιος Λήψη
7(α) Ὑπάρχει Θεός Λήψη
7(β) Ὁ Μέγας Ἀθανάσιος Λήψη
7(γ) Ὁ Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
8(α) Καθαροί στήν σκέψη Λήψη
8(β) Λόγια – Ἔργα – Πίστις Λήψη
8(γ) Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
9(α) Σπόρος – Λόγος Λήψη
9(β) Ὑπάρχει Ψυχή Λήψη
9(γ) Ὀσαννά Λήψη
9(δ) Προσεύχεσθε Λήψη
10(α) Ἐπί Γῆς Εἰρήνη Λήψη
10(β) Μέγας Βασίλειος-Μόδεστος Λήψη
10(γ) Ἰορδάνης – Δάκρυα Λήψη
11 Ἕνας ἀστροναύτης τοῦ Πνεύματος Λήψη
12 Περί βλασφημίας Λήψη
13 Ἡ Πίστις τῶν ἡρώων τοῦ 1821 Λήψη
14 Μήπως εἴμεθα χλυαροί Λήψη
15 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος στήν ἐποχή μας Λήψη
16 Ἡ ἀξία τῶν Χριστιανικῶν ὁμάδων Λήψη
17 Ἕνα πετραδάκι Λήψη
18 Ἀγωνίζεσθε ὑπέρ τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως Λήψη
19 Οἱ Τσιγκάνοι Λήψη
20 Οἱ ἄπιστοι ἔναντι τοῦ Χριστοῦ Λήψη
21 Ὁ διωγμός τῶν Εὐσεβῶν Λήψη
22 Τό τέλος τῶν ἀσεβῶν Λήψη
23 Κλεῖστε τίς τηλεοράσεις Λήψη
24 Τρεῖς τηλεοράσεις Λήψη
25 Ὁ Κατακλυσμός Λήψη
26 Ὁ Μέγας Κωνσταντῖνος Λήψη
27 Ἕνας διάλογος Λήψη
28 Ἐκλογαί – Ἐκκλησιαστική περιουσία – Διαζύγιον Λήψη
29 Τό γῆρας Λήψη
30 Γιατί δέν ὑπογράφω διαζύγιον Λήψη
31 Ὁ Ἱερός Χρυσόστομος καί οἱ ἐχθροί του Λήψη
32 Ἔρχεται πείνα Λήψη
33 Ἡ εἰδωλολατρία τότε καί τώρα Λήψη
34(α) Ἡ δίψα τῆς ψυχῆς Λήψη
34(β) Ὁ Ἱερός Αὐγουστίνος Λήψη
34(γ) Ἡ ἱστορία τοῦ Σταυροῦ Λήψη
35 Ὁράματα ἀπό τήν Ἀποκάλυψη Λήψη
36 Ὁ Ἄτλας τῆς Ὀρθοδοξίας Λήψη
37(α) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
37(β) Ὁ Ἅγιος Γεώργιος – Ὁμολογηταί Λήψη
37(γ) Μικροί Ἀπόστολοι Λήψη
38 Ὁ Σταυρός Νικᾶ Λήψη
39 Οἱ Πατέρες Λήψη
40(α) Οἱ Ἄσωτοι Λήψη
40(β) Ἡ Μέλλουσα Κρίσις Λήψη
40(γ) Ἀληθῶς Θεοῦ Υἱός ἤν Οὗτος Λήψη
41 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ Λήψη
42(α) Οὐκ ἐξέστι σοί Λήψη
42(β) Καί ὁ Κόσμος Αὐτόν οὐκ ἔγνω Λήψη
42(γ) Μήν Μεριμνᾶτε Λήψη
43 Θρησκευτικός ἤ πολιτικός γάμος Λήψη
44 Μιά γυναίκα ὑπόδειγμα Λήψη
45 Ὀρθοδοξία Λήψη
46(α) Χαιρετισμοί – Χαρά Λήψη
46(β) Χαιρετισμοί – Ἀνόρθωσις Λήψη
46(γ) Χαιρετισμοί -Ὕμνος ἅπας ἰττᾶται Λήψη
47 Ἡ δύναμις τοῦ Θείου Λόγου Λήψη
48 Θρησκευτική ἀδιαφορία Λήψη
49 Τό μεγαλύτερο ἁμάρτημα Λήψη
50 Τίς Ἔνοχος Λήψη
51 Ἕνα αἶσχος Λήψη
52 Τί μας λείπει Λήψη
53 Ὀρθοδοξία τό καύχημά μας Λήψη
54 Ὀρθοδοξία – Ὀρθοπραξία Λήψη
55 Ὀρθοδοξία – Χιλιασμός Λήψη
56 Ἁμαρτήματα τῆς γλώσσης Λήψη
57 Οἱ δυό ἀστέρες Πατρίς-Οἰκογένεια Λήψη
58 Ὁ τρίτος ἀστήρ ἡ Θρησκεία Λήψη
59 Ἕνας κοινωνικός ἀναμορφωτής Λήψη
60 Εἰκών ἀμετανόητου ἀνθρώπου Λήψη
61 Μέσα συντελεστικά πρός μετάνοιαν Λήψη
62 Μνήσθητί μου Κύριε Λήψη
63 Περί ἁμαρτίας Λήψη
64 Ἡ ἁπλότις τοῦ Χριστοῦ Λήψη
65 Πιστεύουμεν Λήψη
66 Τό ράσο στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους Λήψη
67 Ἡ Πρώτη Ἐντολή Λήψη
68 Ἡ Δευτέρα Ἐντολή Λήψη
69 Ἡ Τρίτη Ἐντολή Λήψη
70 Ἡ Τετάρτη Ἐντολή Λήψη
71 Πειθαχείν δεῖ θεῶ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις Λήψη
72 Ὑπακοή εἰς τόν Θεόν Λήψη
73 Ἰδού ἔστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω Λήψη
74 Ἐξομολόγησις Λήψη
75 Ἅγιος Ἰγνάτιος – Ἀνθρωπαρέσκεια Λήψη
76 Ἅγιος Γρηγόριος ὁ Θεολόγος Λήψη
77(α) Θεία Εὐχαριστία Λήψη
77(β) Πλεονεξία Λήψη
78 Ἀπαραίτητον φάρμακον Λήψη
79 α) Ἁγία Μόνικα β) Ἅγιος Χαράλαμπος Λήψη
80 Χαρά Λήψη
81 α) Χοροί β) Φαρισσαϊσμός Λήψη
82 Ὁ Νυμφίος – Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς Λήψη
83 α) Μεγάλη Πέμπτη β) Τί ἐποίησας Λήψη
84(α) Φῶς Χριστοῦ Λήψη
84(β) Λάζαρος Λήψη
85 Μιά τολμηρή ἰδέα Λήψη
86 Ἔχω κλῆρον – Νέον κλῆρον Λήψη
87 Γιατί κατεστράφη ἡ Μικρά Ἀσία Λήψη
88 Οἱ τρεῖς πτώσεις Λήψη
89 Ὁ κόκκινος δράκων τῆς Ἀποκαλύψεως Λήψη
90 Δίκη παγκόσμιος Λήψη
91 Ἡ ἀξία τῆς ψυχῆς Λήψη
92 Περί Μετανοίας Λήψη
93 Τό θάρρος τοῦ Τυφλοῦ Λήψη
94 Εἴμεθα θρησκευτικόν Ἔθνος Λήψη
95 Οἱ Ἅγιοι Ἀπόστολοι Λήψη
96 Ἡ Κοίμησις τῆς Θεοτόκου Λήψη
97 Τέκνα ὀργῆς τέκνα κατάρας Λήψη
98 Τρεῖς κατηγορούμενοι Λήψη
99 Νιτσεβό Λήψη
100 Τό Θεῖο Βρέφος Λήψη

 

 (Ὁμιλίες ἀπό 101 ἕως 208)

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΛΗΨΗ
101 Ὁ πνευματισμός Λήψη
102 Ἡ δίψα τῆς Ψυχῆς Λήψη
103 Ἕνας πλούσιος πού ἔγινε φτωχός Λήψη
104(α) Ἡ Ἀγάπη Λήψη
104(β) Στρατιῶτες Χριστοῦ Λήψη
105(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
105(β) Τά Πάθη Του Λήψη
106(α) Ἡ ἄρνησις τοῦ Πέτρου Λήψη
106(β) Ὁ Λόγος Λήψη
107(α) Συγχώρεσις Λήψη
107(β) Ἡ Πηγή τῆς Χαρᾶς Λήψη
108 Μᾶς διδάσκουν τά Ἔθνη Λήψη
109 Τό φοβερότερον ἡφαίστειον Λήψη
110(α) Αὐτογνωσία Λήψη
110(β) Τό Μέγα Ἔλεος Λήψη
111 Αὐτογνωσία Λήψη
112 Ραντιεῖς μέ ὑσσώπω Λήψη
113 Καρδίαν Καθαράν (ἀ” μέρος) Λήψη
114 Καρδίαν Καθαράν (β” μέρος) Λήψη
115 Διδάξω ἀνόμους τᾶς ὁδούς Σου Λήψη
116 Ρύσε μέ ἐξ αἱμάτων Λήψη
117 Ταπεινή Καρδία Λήψη
118 Ἡ φωτογραφία μας Λήψη
119 Οἱ Τρεῖς φίλοι Λήψη
120 Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ εἶναι Παντοδύναμος Λήψη
121 Ἑνωτικοί καί ἀνθενωτικοί Λήψη
122 Κάτω τά χέρια ἀπό τήν Ἐκκλησία Λήψη
123 Ἀγώνας γιά μία Ἐλεύθερη Ἐκκλησία Λήψη
124 Ἐντυπώσεις ἀπό τήν Κωνσταντινούπολη Λήψη
125 Ὑπάρχει δίψα Δικαιοσύνης Λήψη
126 Ἀπό τήν ζωή μου ὡς Ἱεροκήρυκος Λήψη
127 Τά δυό Θαύματα Λήψη
128 Τό ἐστεμμένον Θηρίον τῆς Ἀποκαλύψως Λήψη
129 Τακτική Ἀγῶνος Λήψη
130 Εὐχαριστία καί δυσάρεστα Λήψη
131 Σιωνισμός – Μία λερναία ὕδρα Λήψη
132 Τρελλός Λήψη
133 Κρυπτοχριστιανοί Λήψη
134 Ψευδοχριστιανοί Λήψη
135 Ὀλίγοι θά νικήσουν Λήψη
136 Ὑποδείγματα ἠρωϊκής ἀντιστάσεως Λήψη
137 Ἕλληνες μή βλασφημεῖτε Λήψη
138 Ἐθνική αὐτοκτονία Λήψη
139 Τό Εὐαγγέλιον ἀνεφάρμοστον Λήψη
140 Ἀναμνήσεις Λήψη
141 Ὑπόδειγμα Ἱεραποστολικῆς Δράσεως Λήψη
142 Ἡ Θεία Κοινωνία Λήψη
143 Ποιούς θά ψηφίσετε Λήψη
144 Ὄχι τήν Κυριακή Λήψη
145 Διδάγματα ἐξ Ἀλβανίας Λήψη
146 Τρεῖς Προφῆται Λήψη
147 Ταπείνωσις – Μετάνοια – Κρίσις Λήψη
148 α) Ὑπαπαντή β) Ἐπιτρέπεται Λήψη
149(α) Νηστεία Λήψη
149(β) Συγχώρεσις Λήψη
150(α) Κύριε τῶν Δυνάμεων Λήψη
150(β) Ἀκάθιστος Ὕμνος Λήψη
151 Ὀρθοδοξία-Εἰκόνες Λήψη
152 α) Ὁ ἄφθαστος β) Οἱ ἄφωνοι ρήτορες Λήψη
153 Τό μεγαλύτερο κακό Λήψη
154 Ἡ ἀλήθεια γαί τήν ψυχή Λήψη
155 Ἡ Μητέρα τῶν Ἀρετῶν Λήψη
156(α) Ἕνας καθρέπτης Λήψη
156(β) Τό πρώτον Λήψη
157(α) Ἡ Παρθενία Λήψη
157(β) Ἑλλάς, Δεύρω ἔξω Λήψη
158 Τό Μέγα Μυστήριον Λήψη
159(α) Οὐαί Ὑμίν Λήψη
159(β) Ἐν πολλαίς ἁμαρτίαις Λήψη
160(α) Ἡ φιλαργυρία Λήψη
160(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
161 Ὁμιλίαι εἰς Πάρον Λήψη
162 Ἀπαντῶ εἰς τούς κατηγόρους μου Λήψη
163 Ὄχι εἰς τόν Ἀγγελόπουλον καί Σία Λήψη
164 Οἱ ἐχθροί του Σταυροῦ Λήψη
165 Φιάλαι Ἀποκαλύψεως Λήψη
166 Μή φοβοῦ τό μικρόν ποίμνιον Λήψη
167(α) Αἰώνια λύτρωση Λήψη
167(β) Ὁ Κύριος Ἐγγύς Λήψη
168(α) Ἡ Ξηρανθεῖσα Συκῆ Λήψη
168(β) Ὁ Χιτών Λήψη
169 α) Ὁ γογγισμός β) Οἱ δυό μαθήτριαι Λήψη
170(α) Χριστιανοί Λήψη
170(β) Σεισμός Λήψη
171(α) Ἅγιο Πνεῦμα Λήψη
171(β) Ὁ ἐμπαιγμός Λήψη
172(α) Συνείδησις Λήψη
172(β) Ἡ Ἀγάπη τοῦ Θεοῦ Λήψη
173 Δυό ἀστέρια τῆς καρδίας μας Λήψη
174 α) Μιμηταί τοῦ Παύλου β) Προλήψεις Λήψη
175 α) Αἱρετικοί β) Διχόνοια Λήψη
176 Τό Τίμιον Ὄνομα Λήψη
177 Ρεκόρ ἁμαρτιῶν Λήψη
178 Ὅλοι στόν Ἀγώνα Λήψη
179(α) Περί Μακροθυμίας Λήψη
179(β) Πρόσεχε Λήψη
180(α) Ἐξέλθετε Λήψη
180(β) Πορνικοί ἄνθρωποι Λήψη
181(α) Περί πορνείας Λήψη
181(β) Ὑπνοβάτες Λήψη
182(α) Συνείδησις Λήψη
182(β) Πίστις Λήψη
183(α) Τό Εὐαγγέλιο Λήψη
183(β) Ταπεινοί στόν Θρόνο Λήψη
184(α) Περί Ὑπακοῆς Λήψη
184(β) Χριστός Ἀνέστη Λήψη
185 Μία Χρυσοστομική ἀνθοδέσμη Λήψη
186 Ἕνας μεγάλος κίνδυνος Λήψη
187 Ἕνα φοβερό ἁμάρτημα Λήψη
188 Ποῦ εἶναι ἡ Ἐνότις Λήψη
189 Τά ζῶα διδάσκουν Λήψη
190(α) Καρποφόρα δένδρα Λήψη
190(β) Περί θλίψεως Λήψη
191(α) Στήν φυλακή Λήψη
191(β) Τά μεγαλεῖα τοῦ Θεοῦ Λήψη
192(α) Οἱ Ἅγιοι Πάντες Λήψη
192(β) Τά κρυπτά Λήψη
193 α) Ὁ Εὐεργέτης β) Δικαίωση Λήψη
194(α) Καιρῶ δεκτῶ Λήψη
194(β) Τί καυχᾶσαι Λήψη
195(α) Τό Εὐαγγέλιον Λήψη
195(β) Ὁ Ἅγιος Φίλιππος Λήψη
196 α) Οἰκοδομῆ β) Χωράφι Λήψη
197(α) Προφάσεις Λήψη
197(β) Ἡ Μεγαλύτερη δύναμη Λήψη
198(α) Μακροθυμία-Βλασφημία Λήψη
198(β) Τήν Πίστην τετήρηκα Λήψη
199(α) Μετανοεῖτε Λήψη
199(β) Τό παράπονο τοῦ Χριστοῦ Λήψη
200(α) Ὑπερηφάνεια Λήψη
200(β) Ἄσωτοι Λήψη
201(α) Φοβερή ἡμέρα Λήψη
201(β) Τρεῖς λέξεις Λήψη
203 Πίστις καί Λογική Λήψη
204 Διπλή ἑορτή Λήψη
205 Ἡ ἀρετή τῆς Ἐλπίδος Λήψη
206 Τό μέγιστον ἀγαθόν ἡ Ἀγάπη Λήψη
207 Ποιά εἶναι ἡ αἰτία τῶν σεισμῶν Λήψη
208 Ὁ ἐκ γενετῆς τυφλός ἀναβλέπει Λήψη
Ἐπιτρέπεται ἡ ἀναδημοσίευση τῶν ἀναρτήσεων μέ τήν προϋπόθεση ἀναγραφῆς τῆς πηγῆς
Εγγραφή

Εγγραφή| Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Έντυπο «Κυριακή»
Έντυπο «Κυριακή»

Το κυριακάτικο έντυπο «Κυριακή». Απομαγνητοφωνημένα κηρύγματα τοῦ μακαριστοῦ ἐπισκόπου Αὐγουστίνου.

(κλικ στην εικόνα).
***
Όλη η σειρά των κηρυγμάτων (ανά μήνα και έτος) στο μενού «Τα έντυπα του συλλόγου» (επάνω)

Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου
Hχητικές ομιλίες † Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου

Ηχητικές ομιλίες του † Επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου
(από logos.arnion.gr)
(208 ομιλίες σε mp3)
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

Φωνή Βοώντος
Φωνή Βοώντος

Νέα σειρά παλαιών ομιλιών «Φωνὴ βοώντος» του †Μητροπολίτου Φλωρίνης Αυγουστίνου Καντιώτου ως αρχιμανδρίτου. Σε 158 ψηφιακοὺς δίσκους (CDs). Εκδόθηκαν από την Ιερά Μονή Αγιου Αυγουστίνου στη Φλώρινα.
.
πατήσετε στην εικόνα
.
Αποθηκεύστε τις ομιλίες στον Η/Υ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE
   ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤA TEYXH TOY ΠΕΡΙΟΔΙΚOY ΜΑΣ ONLINE

Διαβάστε τα τεύχη online
(κλικ στην εικόνα)

ή αποθηκεύστε τα στο δίσκο σας από το μενού "Τα έντυπα του Συλλόγου"

Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»
Έντυπο «Ορθόδοξα Μηνύματα»

Το ιεραποστολικό φυλλάδιο «Ορθόδοξα Μηνύματα» με τα κηρύγματα του μακαριστού ιεροκήρυκα Παναγιώτη Παναγιωτίδη

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.
Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου. Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.

Τά χαρακτηριστικά τοῦ ἀναστημένου ἀνθρώπου.Ἀρχ. Σάββας Ἁγιορείτης.Ὁμιλία στίς 15-05-2016 στόν Ἱ.Ν. Ζωοδόχου Πηγῆς, Περιστάσεως Κατερίνης

κλικ στην εικόνα

Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ
Ιερομονάχος π. Σάββας Αγιορείτης «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση» σε ΒIΝΤΕΟ

ΤΕΤΑΡΤΗ 9-3-2016 Ὁμιλία στό ἐνοριακό κέντρο τοῦ Ἱ. Ν. Ἁγ. Χαραλάμπους Κατερίνης μέ θέμα: «Μετάνοια-Ἐξομολόγηση»

κλικ στην εικόνα

Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3
Ομιλίες του Ιερομονάχου π. Σάββα Αγιορείτη σε ΒIΝΤΕΟ κ MP3

κλικ στην εικόνα
http://iskiriaki.com/wordpress/
archives/5948

ΑΚΡΟΑΣΗ ΟΜΙΛΙΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡΟΗ

Κατεβάστε περισσότερες ομιλίες του π. Σάββα Αγιορείτη στον υπολογιστή σας
από εδώ

«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»
«ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΟΙ»

O Ορθόδοξος Ιεραποστολικός Σύλλογος «Κυριακή», το Σάββατο 9 Μαΐου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης πραγματοποίησε μουσικοαφηγηματική εκδήλωση αφιερωμένη στους αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα. Η χορωδία «Άγιος Νέστωρ» της ενορίας του Αγίου Δημητρίου Κιλκίς με τον χοράρχη κ. Σάββα Ηλιάδη και το παραδοσιακό συγκρότημα «Ιχνηλάτες της Παράδοσης» παρουσίασαν μέσα από την αφήγηση και το τραγούδι αγωνιστές του Μακεδονικού Αγώνα.

(για το βίντεο κλικ στην εικόνα)

Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου
Oμιλία του Kαθηγουμένου της Ιεράς Μονής Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω, π. Μάξιμου

«Ελληνισμός και Ορθοδοξία στην Παράδοσή μας»: Ο π. Μάξιμος αναφέρθηκε στη συνάντηση των δύο σημαντικών μεγεθών, του Ελληνισμού και του Χριστιανισμού μέσα στην ιστορία, που είχε ως αποτέλεσμα τη γέννηση του ελληνορθόδοξου πολιτισμού, μέσω του οποίου μεταδόθηκε με τον τελειότερο τρόπο η αποκάλυψη του Θεού στα Έθνη.
(κλικ στην εικόνα)

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΜΟΝΑΧΗΣ

Η ΟΣΙΟΛΟΓΙΩΤΑΤΗ ΚΑΘΗΓΟΥΜΕΝΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΟΣΙΟΥ ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΣΥΡΟΥ, ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΟΝΑΧΗ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΙ ΤΟ ΘΕΜΑ: "ΠΝΕΥΜΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑ" - Ο πνευματικός αγώνας και η κατανυκτική ευχή του Μεγάλου Ασκητού και διδάχου της Αγίας μας Εκκλησίας Όσίου Εφραίμ του Σύρου.

Κλικ στην εικόνα

Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα
Ἁγιορείτικες μορφές – ἀφιερώματα

Αφιερώματα του περιοδικού της Πειραϊκής Εκκλησίας σε Αγιορείτες Πατέρες.

Πατήστε στήν εικόνα γιά νά δεῖτε τά ἀφιερώματα

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου
π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ – Ειδικό Αφιέρωμα Bίντεο του Συλλόγου

π. Σωφρόνιος Σαχάρωφ

Ο βίος και το έργο του. Ένα αφιέρωμα στον Γέροντα Σωφρόνιο. Επεξεργασμένο βίντεο 15΄ από τον Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου
Αυγουστίνος Καντιώτης – Ειδικό Αφιέρωμα Βίντεο του Συλλόγου

Επεξεργασμένο βίντεο από τον Ιεραποστολικό Σύλλογο Κυριακή (κλικ στην εικόνα)

Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας
Οι Τρείς Ιεράρχες για τις δύσκολες μέρες μας

Βίντεο-παραγωγή του συλλόγου με αποσπάσματα από ομιλία του μακαριστού επισκόπου Αυγουστίνου Καντιώτου

Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD
Άγιος Σέργιος του Ράντονεζ HD

Ρώσικο ντοκιμαντέρ για τον Άγιο Σέργιο του Ράντoνεζ. Είναι διάρκειας περίπου 27΄. Η μετάφραση έγινε από τον Ελληνο-Ρωσικό σύλλογο Άντον Τσέχωφ και τους υπότιτλους στα ελληνικά επεξεργάστηκε ο Ιεραποστολικός Σύλλογος Κυριακή. Η ταινία προβλήθηκε σε εκδήλωση των συλλόγων στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης την 19η Μαΐου 2014. (Για το Βίντεο κλικ στην εικόνα).

Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή
Μέγας Αθανάσιος -Βιντεο-παρουσίαση με τον επισκ. Αυγουστίνο ομιλητή

Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας. 15λεπτο βίντεο για τον βίο και τους αγώνες του. Άγιος Αθανάσιος ο Μέγας όπως τον αναπτύσσει σε ομιλία του ο μακαριστός επίσκοπος Αυγουστίνος Καντιώτης. Παραγωγή του Συλλόγου "Κυριακή".